04/05 - Otevřené řízení - Zajištění dodávky el. energie pro areál sídla Senátu PČR

Kategorie zakázky: Elektřina

Zajištění dodávky elektrické energie do Valdštejnského paláce čp. 17 a Feldovského domu, do Kolovratského paláce čp. 154 a Malého Fürstenberského paláce čp. 155, vše v k.ú. Malá Strana v Praze 1
Kritéria - váhy v %:
1. Celková výše nabídkové ceny silové elektřiny s DPH - 65 %
2. Šíře tolerančního pásma el. práce - kWh - 10 %
3. Cena za jednotku - kWh při nedodržení sjednané tolerance el. práce - 10 %
4. Cena za vyšší zajištění distribuční služby - 13 %
5. Rozsah a cena dalších doplňkových služeb spojených s dodávkou el. energie - 2 %

Kontaktní osoba: PhDr. Lubomír Novotný, telefon: 257072756, fax: 257534272

Výzva uveřejněna/odeslána: 18.08.2005 na ISVZ
Termín pro podání nabídek: 12.10.2005 10:00:00

Obálky otevřeny dne: 12.10.2005 10:30:00, protokol

Hodnocení nabídek dne: 19.10.2005, pořadí firem

Výběrové řízení bylo zrušeno z následujících důvodů: nesplnění kvalifikačních předpokladů