05/04 - Otevřené řízení - Vybavení interiéru rekonstruovaných objektů Kolovratského paláce čp. 154 a Malého Fürstenberského paláce čp. 155 v Praze 1

Kategorie zakázky: Interiéry

Předmětem plnění je dodávka a montáž interiérů kanceláří, pracoven, zasedacích místností a společných prostor obou paláců.
Kritéria - váhy v %:
1. výše nabídkové ceny vč. DPH - 33 %
2. míra splnění architektonického záměru (estetika a funkčnost)- 25 %
3. smluvní úprava záruky za jakost a servisní podmínky - 19 %
4. smluvní úprava zajišťovacích a sankčních instrumentů - 13 %
5. rozsah pojištění uchazečovy odpovědnosti za škody - 10 %

Kontaktní osoba: Ing. Marková Nina, telefon: 257072694, fax: 257534296

Výzva uveřejněna/odeslána: 15.09.2004 na ISVZ
Termín pro podání nabídek: 08.11.2004 10:00:00

Obálky otevřeny dne: 08.11.2004 10:30:00, protokol

Hodnocení nabídek dne: 10.02.2005, pořadí firem

Smlouva s firmou TECHO a.s. podepsána dne: 13.12.2005 za 24 749 133,5 Kč

Cena ve smlouvě je bez DPH, k této částce bude připočtena DPH v zákonné výši, celková cena činí 29451468,90 Kč.