03/16 - Zjednodušené podlimitní řízení - Nákup 4 nových osobních vozidel střední třídy a 1 nového osobního vozidla vyšší střední třídy

Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup čtyř nových vozidel střední třídy s obsahem motoru do 2 000 cm3, výkonem motoru min. 105kW a nákup jednoho nového vozidla vyšší střední třídy s obsahem motoru do 2 000 cm3 s výkonem motoru min. 195 kW a pohonem 4x4, homologovaného a technicky způsobilého typu ve smyslu zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
Bližší specifikace je uvedena v bodě 4 zadávací dokumentace.

Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Koláčková, telefon: +420295565120, fax:

Výzva uveřejněna/odeslána: 28.04.2016
Termín pro podání nabídek: 30.05.2016 10:00:00

Oznámení o zadání/zrušení uveřejněno: 25.07.2016 na ISVZ

Smlouva s firmou ŠKODA AUTO a.s. podepsána dne: 19.07.2016 za 3 177 010 Kč

Adresa profilu zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/nakup-4-novych-osobnich-vozidel-stredni-tridy-a-1-noveho-osobniho-vozidla-vyssi-stredni-tridy