03/15 - Otevřené řízení - Oprava střechy, říms a fasády Valdštejnského paláce - budova A - opakované zadávací řízení

Předmětem veřejné zakázky jsou veškeré udržovací klempířské, tesařské, pokrývačské, stavební a související práce a dodávky na budově A Valdštejnského paláce a vypracování přehledné a úplné dokumentace skutečného provedení opravovaných částí. Podmínkou pro provádění prací je koordinace prací se souběžným zabezpečením provozu Senátu Parlamentu ČR, Kanceláře Senátu a také dalších, v té době prováděných oprav jinými dodavateli, spolu se zajištěním dopravních a bezpečnostních opatření i dalších prací a výkonů souvisejících s plněním této veřejné zakázky.

Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina KOLÁČKOVÁ, telefon: +420244026221, fax: +420244026200

Výzva uveřejněna/odeslána: 01.09.2015 na ISVZ
Termín pro podání nabídek: 02.11.2015 10:00:00

Smlouva s firmou H & B delta, s.r.o. podepsána dne: 03.02.2016 za 11 389 983,95 Kč

Adresa profilu zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/oprava-strechy-rims-a-fasady-valdstejnskeho-palace-budova-a-opakovane-zadavaci-rizeni