02/15 - Otevřené řízení - Nákup dvanácti nových vozidel střední třídy a čtyř nových vozidel vyšší střední třídy (celkem šestnáct vozidel)

Předmětem plnění veřejné zakázky je na základě jedné kupní smlouvy dodávka dvanácti nových vozidel střední třídy s obsahem motoru do 2 000 cm3, výkonem motoru min. 105 kW a nákup čtyř nových vozidel vyšší střední třídy s obsahem motoru do 2 000 m3 s výkonem motoru min. 195 kW a pohonem 4x4 pro přepravu osob, homologovaného a technicky způsobilého typu ve smyslu zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Veřejná zakázka není dělena na části. Uchazeč je povinen dodat všech šestnáct vozidel.

Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina KOLÁČKOVÁ, telefon: +420244026221, fax: +420244026200

Výzva uveřejněna/odeslána: 07.07.2015 na ISVZ
Termín pro podání nabídek: 31.08.2015 11:00:00

Oznámení o zadání/zrušení uveřejněno: 06.11.2015 na ISVZ

Obálky otevřeny dne: 31.08.2015 11:00:00, protokol

Smlouva s firmou ŠKODA AUTO a.s. podepsána dne: 27.10.2015 za 8 485 557 Kč

Adresa profilu zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/nakup-dvanacti-novych-vozidel-stredni-tridy-a-ctyr-novych-vozidel-vyssi-stredni-tridy-celkem-sestnact-vozidel