01/15 - Otevřené řízení - Opravy střechy, říms a fasády Vladštejnského paláce - budova A - zrušeno

Předmětem veřejné zakázky jsou veškeré klempířské, tesařské, pokrývačské, stavební a související práce a dodávky na budově A Valdštejnského paláce a vypracování úplné dokumentace skutečného provedení opravovaných částí. Nedílnou součástí je i koordinace prací se souběžným zabezpečením provozu Senátu Parlamentu ČR, Kanceláře Senátu a také dalších, v té době prováděných oprav jinými dodavateli, spolu se zajištěním dopravních a bezpečnostních opatření i dalších prací a výkonů souvisejících s plněním této veřejné zakázky.

Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina KOLÁČKOVÁ, telefon: 295565127, fax: 295565127

Výzva uveřejněna/odeslána: 23.04.2015 na ISVZ
Termín pro podání nabídek: 18.05.2015 13:00:00

Oznámení o zadání/zrušení uveřejněno: 04.08.2015 na ISVZ

Výběrové řízení bylo zrušeno z následujících důvodů: § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Adresa profilu zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/oprava-strechy-rims-a-fasady-valdstejnskeho-palace-budova-a