05/14 - Zjednodušené podlimitní řízení -Nákup přenosných a stolních počítačů v roce 2014 (2)- 2. část přenosné

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 70 ks stolních počítačů a 30 ks přenosných počítačů. Přesná specifikace je uvedena v bodě 4 zadávací dokumentace.
Veřejná zakázka je rozdělena na části.
1. část veřejné zakázky - dodávka stolních počítačů
2. část veřejné zakázky - dodávka přenosných počítačů
Uchazeč je oprávněn podat nabídku na obě části veřejné zakázky nebo jen na jednu část veřejné zakázky.

Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Koláčková, telefon: +420240200127, fax: +420240200121

Výzva uveřejněna/odeslána: 29.05.2014 na ISVZ
Termín pro podání nabídek: 17.07.2014 10:00:00

Oznámení o zadání/zrušení uveřejněno: 30.09.2014 na ISVZ

Smlouva s firmou C SYSTEM CZ a.s. podepsána dne: 18.09.2014 za 815 100 Kč

Adresa profilu zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/nakup-stolnich-a-prenosnych-pocitacu-v-roce-2014-2