03/14 - Otevřené řízení - Nákup čtyř vozidel střední třídy a dva mikrobusy (1+7) - 2. část mikrobusy

Předmětem plnění veřejné zakázky je na základě kupní smlouvy dodávka čtyř nových vozidel střední třídy a dvou nových mikrobusů (1+7).
Veřejná zakázka je rozdělena na dvě části:
1. část - dodávka čtyř vozidel střední třídy - předpokládaná hodnota 1 785 124,- Kč bez DPH
2. část - dodávka dva mikrobusy (1+7) - předpokládaná hodnota 2 066 116,- Kč bez DPH.
Uchazeč může svou nabídku podat na kteroukoliv část veřejné zakázky, případně na obě části veřejné zakázky.

Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Koláčková, telefon: +420240200127, fax: +420240200121

Výzva uveřejněna/odeslána: 15.05.2014 na ISVZ
Termín pro podání nabídek: 04.07.2014 10:00:00

Oznámení o zadání/zrušení uveřejněno: 30.07.2014 na ISVZ

Výběrové řízení bylo zrušeno z následujících důvodů: ust. § 84 odst. 1 písm. e) zákona - k hodnocení zbyla pouze jedna nabídka v každé části

Adresa profilu zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/index.php?m=xenorders&h=order&a=detail&rwr=nakup-ctyr-vozidel-stredni-tridy-a-dva-mikrobusy-1-7-v-roce-2014-celkem-sest-vozidel