04/14 - Otevřené řízení - Nákup 4 serverů a diskového pole pro systém správy senátních dokumentů

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 ks serverů a 1 ks diskového pole systému správy senátních dokumentů a dodávka 2 ks serverů pro nové moduly systému včetně instalace HW a operačního systému a oživení systému.

Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Koláčková, telefon: +420240200127, fax: +420240200121

Výzva uveřejněna/odeslána: 15.05.2014 na ISVZ
Termín pro podání nabídek: 08.07.2014 10:00:00

Oznámení o zadání/zrušení uveřejněno: 11.09.2014 na ISVZ

Smlouva s firmou Corpus Solutions a.s. podepsána dne: 04.09.2014 za 4 682 248 Kč

Adresa profilu zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/nakup-4-serveru-a-diskoveho-pole-pro-system-spravy-senatnich-dokumentu