02/14 - Zjednodušené podlimitní řízení -Nákup přenosných a stolních počítačů v roce 2014 - 2. část přenosné

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 70 ks stolních počítačů a 30 ks přenosných počítačů. Přesná specifikace je uvedena v bodě 4 zadávací dokumentace.
Veřejná zakázka je rozdělena na části.
1. část veřejné zakázky - dodávka stolních počítačů
2. část veřejné zakázky - dodávka přenosných počítačů
Uchazeč je oprávněn podat nabídku na obě části veřejné zakázky nebo jen na jednu část veřejné zakázky.

Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Koláčková, telefon: +420240200127, fax: +420240200121

Výzva uveřejněna/odeslána: 17.04.2014
Termín pro podání nabídek: 07.05.2014 10:00:00

Výběrové řízení bylo zrušeno z následujících důvodů: nebyla podána žádná nabídka

Adresa profilu zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/nakup-stolnich-a-prenosnych-pocitacu-v-roce-2014