01/14 - Zjednodušené podlimitní řízení -Povýšení rychlosti optických páteřních segmentů

Předmětem zakázky je dodávka aktivních síťových prvků a dílů aktivních síťových prvků potřebných k povýšení přenosové rychlosti optických páteřních segmentů stávající počítačové sítě vybudované a konfigurované na technologii Cisco Systems z hodnoty 1 Gbit/s na 10 Gbit/s, včetně rozšíření zálohování.

Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Koláčková, telefon: +420240200120, fax: +420240200121

Výzva uveřejněna/odeslána: 25.03.2014 na ISVZ
Termín pro podání nabídek: 11.04.2014 10:00:00

Oznámení o zadání/zrušení uveřejněno: 24.06.2014 na ISVZ

Smlouva s firmou INTERCOM SYSTEMS a.s. podepsána dne: 10.06.2014 za 1 954 485 Kč

Adresa profilu zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/63839407