03/13 - Zjednodušené podlimitní řízení - Nákup hlasových služeb KIVS

Předmětem veřejné zakázky je poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací.

Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Koláčková, telefon: +420240200127, fax: +420240200121

Výzva uveřejněna/odeslána: 24.10.2013 na ISVZ
Termín pro podání nabídek: 08.11.2013 10:00:00

Oznámení o zadání/zrušení uveřejněno: 23.12.2013 na ISVZ

Smlouva s firmou Dial Telecom, a.s. podepsána dne: 18.12.2013 za 1 368 000 Kč

Adresa profilu zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/nakup-hlasovych-sluzeb-kivs