05/12 - Jednací řízení bez uveřejnění - Oprava střech, vikýřů, říms a fasády Valdštejnského paláce budova C - III. etapa - za využití opčního práva

Zadavatel vyzývá v souvislosti na předchozí otevřené řízení ve smyslu znění § 34 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s použitím § 23 odst. 7 písm. b) zákona k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění. Oprava střech, vikýřů, říms a fasády Valdštejnského paláce – budova C - III. etapa – 2012 - 2013, části D, L a D-L včetně drobných oprav krovové konstrukce a mechanického i chemického ošetření krovů a veškeré dřevní hmoty na půdě budovy C

Kontaktní osoba: Zdeňka Krásová, telefon: +420251119223-5, fax: +420251556722

Výzva uveřejněna/odeslána: 31.10.2012
Termín pro podání nabídek: 12.11.2012 09:30:00

Oznámení o zadání/zrušení uveřejněno: 19.12.2012 na ISVZ

Smlouva s firmou KONSTRUKTIVA KONSIT a.s. podepsána dne: 17.12.2012 za 8 424 679,28 Kč

Adresa profilu zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/oprava-strech-vikyru-rims-a-fasady-valdstejnskeho-palace-budova-c-iii-etapa