03/11 - Otevřené řízení - Organizační zajištění 58. výročního zasedání Parlamentního shromáždění NATO v Praze

Účelem VZ je organizačně a technicky zajistit 58. výroční zasedání Parlamentního shromáždění NATO v Praze, které se uskuteční v termínu 9.11.2012 - 13.11.2012. Základními podmínkami pro plnění VZ jsou: 1) Dodržení podmínek uvedených v Memorandu (součást ZD) 2) Komunikace budoucího poskytovatele služby v anglickém jazyce. Podrobnosti v zadávací dokumentaci.

Kritéria
Nabídková cena váha 60 %
Bankovní záruky 20 %
Sankce 20 %

Kontaktní osoba: Iva Momirovová, telefon: +420539002883, fax: +420545220842

Výzva uveřejněna/odeslána: 04.03.2011 na ISVZ
Termín pro podání nabídek: 31.03.2011 14:00:00

Oznámení o zadání/zrušení uveřejněno: 24.06.2011 na ISVZ

Výběrové řízení bylo zrušeno z následujících důvodů: § 84 odst. 1 písm. b) zákona - byly předloženy pouze nepřijatelné nabídky