02/11 - Otevřené řízení – Oprava střech, vikýřů, říms a fasády Valdštejnského paláce – budova C

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce na fasádě a střeše budovy C Valdštejnského paláce včetně říms, vikýřů, komínů, okapů, svodů, sněhových zábran i chemického ošetření veškeré dřevní hmoty půdy.

Kritéria pro zadání zakázky:
výše nabídkové ceny bez DPH váha 80 %
doba plnění ve dnech váha 20 %

Kontaktní osoba: Radka Kohlová, telefon: 251119225, fax: 251556722

Výzva uveřejněna/odeslána: 22.02.2011 na ISVZ
Termín pro podání nabídek: 22.03.2011 10:00:00

Oznámení o zadání/zrušení uveřejněno: 24.06.2011 na ISVZ

Smlouva s firmou KONSTRUKTIVA KONSIT a.s. podepsána dne: 21.06.2011 za 9 014 240 Kč