01/08 - Otevřené řízení - Přístupový systém

Dodávka a instalace přístupového systému do budov areálu sídla Senátu PČR.
Kritéria - váha:
Výše nabídkové ceny - 65 %
Doba provedení díla v kal. dnech a obsah HMG prací - 20 %
Smluvní úprava zajišťovacích a sankčních instrumentů - 15 %

Kontaktní osoba: Ing. Vilma Černá, telefon: 257072727, fax: 224249011

Výzva uveřejněna/odeslána: 18.08.2008 na ISVZ
Termín pro podání nabídek: 06.10.2008 10:00:00

Obálky otevřeny dne: 06.10.2008 10:00:00, protokol

Hodnocení nabídek dne: 03.11.2008, pořadí firem

Smlouva s firmou PKE ČR s.r.o. podepsána dne: 12.01.2009 za 8 416 920 Kč