05/06 - Jednací řízení bez uveřejnění - Integrace dokumentů EU do PES

Navazující programátoraské práce související s integrací dokumentů EU a programátorské práce související s úpravami procesu jejich zpracování v Publikačním a evidenčním systému Senátu PČR a zajištění následné technické podpory jak díla samotného, tak i s tím související upravené části publikačního a evidenčního systému.

Kontaktní osoba: RNDr. František Hodík, telefon: 257022222, fax: 257534512

Výzva uveřejněna/odeslána: 15.11.2006
Termín pro podání nabídek: 28.11.2006 09:00:00

Obálky otevřeny dne: 28.11.2006 09:30:00, protokol

Hodnocení nabídek dne: 29.11.2006, pořadí firem

Smlouva s firmou Corpus Solutions a.s. podepsána dne: 08.12.2006 za 2 136 075 Kč