03/06 - Otevřené řízení - Vrátenská služba

Zabezpečení vrátenské služby v objektech sídla Senátu (Valdštejnského paláce, Kolovratského paláce event. podle potřeby v dalších prostorách, k nimž v budoucnu bude Kanceláři Senátu příslušet právo hospodaření event. právo nájmu)
Kritéria - váhy:
Výše nabídkové ceny vč. DPH - 60 %
Smluvní úprava zajišťovacích a sankčních instrumentů - 30 %
Rozsah pojištění uchazečovy odpovědnosti za škodu - 10 %

Kontaktní osoba: PhDr. Lubomír Novotný, telefon: 257072756, fax: 257534272

Výzva uveřejněna/odeslána: 29.06.2006 na ISVZ
Termín pro podání nabídek: 28.08.2006 12:00:00

Obálky otevřeny dne: 28.08.2006 12:00:00, protokol

Hodnocení nabídek dne: 13.09.2006, pořadí firem

Smlouva s firmou Agentura PANCÉŘ s.r.o. podepsána dne: 20.11.2006 za 1 496 016 Kč

cena se rozumí za 1 rok bez DPH