02/06 - Otevřené řízení - Dodávka software licencí

Dodávka software licencí a Software Assurance produktů na základě rámcové smlouvy Microsoft SELECT k produktům, které jsou užívány Českou republikou - Kanceláří Senátu, a budoucí upgrade těchto a dalších produktů.
Kritéria - váhy:
Celková výše nabídkové ceny vč. DPH - 50%
Výše slevy v % z částek uvedených na cenovém listu Microsoft SELECT - 25%
Rozsah a cena dalších služeb spojených s dodávkou produktů MS - 15%
Způsob dodávky dokumentace - 10%

Kontaktní osoba: RNDr. František Hodík, telefon: 257072222, fax: 257534512

Výzva uveřejněna/odeslána: 07.06.2006 na ISVZ
Termín pro podání nabídek: 01.08.2006 10:00:00

Obálky otevřeny dne: 01.08.2006 10:00:00, protokol

Hodnocení nabídek dne: 08.08.2006, pořadí firem

Výběrové řízení bylo zrušeno z následujících důvodů: nemožnost porovnání výhodnosti nabídky