01/06 - Jednací řízení bez uveřejnění - Oprava střechy Valdštejnské jízdárny

Oprava a konstrukční úpravy střechy Valdštejsnké jízdárny, jejichž účelem bude zamezit pronikání atmosferických srážek do půdního prostoru a zlepšení provětrání krovu.

Kontaktní osoba: Ing. Nina Marková, telefon: 257072694, fax: 257534296

Výzva uveřejněna/odeslána: 27.03.2006
Termín pro podání nabídek: 05.04.2006 09:00:00

Obálky otevřeny dne: 06.04.2006 14:00:00, protokol

Hodnocení nabídek dne: 06.04.2006, pořadí firem

Smlouva s firmou KONSTRUKTIVA KONSIT a.s. podepsána dne: 10.04.2006 za 3 564 484,5 Kč

K ceně bude připočítána DPH v zákonné výši.