03/05 - Jednací řízení bez uveřejnění - Výkon technického dozoru investora

Výkon technického dozoru investora stavby rekonstrukce Kolovratského paláce a Malého Fürstenberského paláce v Praze 1

Kontaktní osoba: Ing. Nina Marková, telefon: 257072694, fax: 257534296

Výzva uveřejněna/odeslána: 01.07.2005
Termín pro podání nabídek: 12.07.2005 12:00:00

Obálky otevřeny dne: 12.07.2005 12:00:00, protokol

Hodnocení nabídek dne: 13.07.2005, pořadí firem

Smlouva s firmou Vejvoda, spol. s r.o. podepsána dne: 29.07.2005 za 990 000 Kč

K ceně bude připočítána DPH v zákonné výši.