02/2021 - Otevřené řízení - Služby systémového integrátora pro nasazení Microsoft 365 včetně bezpečnostních služeb a zajištění adopce přechodu

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění služeb systémového integrátora souvisejících s nasazením produktu Microsoft O365, a to včetně služeb ICT bezpečnosti.

Kontaktní osoba: MT Legal, s.r.o., advokátní kancelář, telefon: +42054221035, fax:

Výzva uveřejněna/odeslána: 24.09.2021 na ISVZ
Termín pro podání nabídek: 08.11.2021 10:00:00

Adresa profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-82119104/SeznamZahajenychZadavacichPostupu-82119104/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1193136040-82119101/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-1193136040-82119101