03/20 - Otevřené řízení - Přechod systému CCTV z analogového na digitální - Dodatek č. 1

Dodatkem č. 1 se mění a doplňuje smlouva uzavřená mezi smluvními stranami v návaznosti na výsledek zadávacího řízení, kdy v rámci realizace díla bylo nezbytné zajistit provedení jiných (původně nezahrnutých) prací nebo dodávek a zároveň vypustit provedení některých prací, které se staly nadbytečným, a prodloužit dobu plnění.

Kontaktní osoba: , telefon: , fax:

Výzva uveřejněna/odeslána: 25.09.2020
Termín pro podání nabídek: 13.11.2020 10:00:00

Oznámení o zadání/zrušení uveřejněno: 22.10.2021 na ISVZ

Smlouva s firmou Colsys s.r.o. podepsána dne: 14.10.2021 za 200 112 Kč

Adresa profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-82119104/SeznamUzavrenychZadavacichPostupu-82119104/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-928265687-82119101/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-928265687-82119101