01/21 - Otevřené řízení - Nákup 20 kusů nových vozidel střední třídy s obsahem motoru do 1 500 cm3, s výkonem motoru min. 110 kW a pohonem Mild hybrid

Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup 20 nových vozidel střední třídy s obsahem motoru do 1 500 cm3, s výkonem motoru min. 110 kW a pohonem Mild hybrid, homologovaného a technicky způsobilého dle příslušných právních předpisů a technických norem.
Přesné technické vymezení je uvedeno v příloze č. 3 zadávací dokumentace.

Kontaktní osoba: OTIDEA avz. s.r.o., telefon: +420604200383, fax:

Výzva uveřejněna/odeslána: 28.06.2021 na ISVZ
Termín pro podání nabídek: 30.07.2021 10:00:00

Adresa profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-82119104/SeznamZahajenychZadavacichPostupu-82119104/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1149986382-82119101/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-1149986382-82119101