03/20 - Otevřené řízení - Přechod systému CCTV z analogového na digitální

Předmětem veřejné zakázky je výměna stávajícího analogového systému CCTV v areálu sídla Senátu za digitální systém CCTV včetně rozšíření systému a jeho zapojení.

Kontaktní osoba: MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, telefon: +42054221035, fax:

Výzva uveřejněna/odeslána: 25.09.2020 na ISVZ
Termín pro podání nabídek: 13.11.2020 10:00:00

Oznámení o zadání/zrušení uveřejněno: 22.04.2021 na ISVZ

Smlouva s firmou Colsys s.r.o. podepsána dne: 22.04.2021 za 14 884 226 Kč

Adresa profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-928265687-82119101/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-928265687-82119101/