01/20 - Zjednodušené podlimitní řízení - Nákup přenosných počítačů a příslušenství k přenosným počítačům - 2. část Dodávka příslušenství - zrušeno

Předmětem veřejné zakázky je nákup přenosných počítačů a příslušenství k přenosným počítačům.

Veřejná zakázka je rozdělena na 2 části:

2. část - Dodávka příslušenství k přenosným počítačům - zahrnuje dodávku 60 ks souborů příslušenství k přenosným počítačům (monitory, dokovací stanice, sady klávesnic a myší)

Podrobnější specifikace jsou uvedeny v bodě č. 5 zadávací dokumentace.

Kontaktní osoba: OTIDEA avz. s.r.o., telefon: +420295651120, fax:

Výzva uveřejněna/odeslána: 11.05.2020
Termín pro podání nabídek: 02.06.2020 10:00:00

Výběrové řízení bylo zrušeno z následujících důvodů: § 127 odst. 2 písm. d) zákona - důvody hodné zvláštního zřetele

Adresa profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-82119104/SeznamZahajenychZadavacichPostupu-82119104/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-870146934-82119101/CastiZadavacihoPostupu-870146934-82119101/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-872148277-82119101/VysledekZadavacihoPostupu-872148277-82119101/