02/20 - Zjednodušené podlimitní řízení - Pořízení serverové sestavby pro provozování systému pro správu senátních dokumentů

Předmětem veřejné zakázky je pořízení serverové sestavy pro správu senátních dokumentů sestávající se z 2 ks serverů v clusterovém režimu, 1 ks diskového pole a 1 ks management serveru. a zajištění podpory operačního systému Red Hat Enterprise Linux Server.

Podrobná technická specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci

Kontaktní osoba: OTIDEA avz. s.r.o., telefon: +420295565120, fax:

Výzva uveřejněna/odeslána: 21.05.2020
Termín pro podání nabídek: 24.06.2020 10:00:00

Smlouva s firmou OVISION CZ a.s. podepsána dne: 25.09.2020 za 1 699 999,94 Kč

Adresa profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-82119104/SeznamZahajenychZadavacichPostupu-82119104/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-883880720-82119101/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-883880720-82119101