02/20 - Zjednodušené podlimitní řízení - Pořízení serverové sestavy pro provozování systému pro správu senátních dokumentů

Předmětem veřejné zakázky je pořízení serverové sestavy pro správu senátních dokumentů sestávající se z 2 ks serverů v clusterovém režimu, 1 ks diskového pole a 1 ks management serveru včetně jejich montáže a zprovoznění, a zajištění podpory operačního systému Red Hat Enterprise Linux Server.

Podrobná specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci.

Kontaktní osoba: OTIDEA avz. s.r.o., telefon: +420295565120, fax:

Výzva uveřejněna/odeslána:
Termín pro podání nabídek: 10.06.2020 10:00:00

Oznámení o zadání/zrušení uveřejněno: 21.05.2020

Adresa profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-82119104/SeznamZahajenychZadavacichPostupu-82119104/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-883880720-82119101/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-883880720-82119101