01/20 - Zjednodušené podlimitní řízení - Nákup přenosných počítačů a příslušenství k přenosným počítačům

Veřejná zakázka je rozdělena na dvě části:
1. část VZ Dodávka přenosných počítačů - zahrnuje dodávku 60 ks přenosných počítačů
2. část VZ Dodávka příslušenství k přenosným počítačům - zahrnuje dodávku 60 ks souborů příslušenství k přenosným počítačům (monitory, dokovací stanice, sady klávesnic a myší)

Podrobnější specifikace jsou uvedeny v bodě č. 5 zadávací dokumentace.

Kontaktní osoba: OTIDEA avz. s.r.o., telefon: +420295565120, fax:

Výzva uveřejněna/odeslána: 11.05.2020 na ISVZ
Termín pro podání nabídek: 02.06.2020 10:00:00

Adresa profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-82119104/SeznamZahajenychZadavacichPostupu-82119104/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-870146934-82119101/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-870146934-82119101