05/19 - Jednací řízení bez uveřejnění - Dodávka vody a odvádění odpadních vod

Předmětem VZ je dodávka pitné vody a odvádění odpadních vod v objektech sídla Senátu Parlamentu ČR a ve vile v Sušické ul., Praha 6. Z technických důvodů je jediným možným dodavatelem plnění společnost Pražské vodovody a kanalizace a.s., která je jediným možným provozovatelem vodovodu a kanalizace.

Kontaktní osoba: OTIDEA avz s.r.o., telefon: +420295565120, fax:

Výzva uveřejněna/odeslána: 20.12.2019 na ISVZ
Termín pro podání nabídek: 10.09.2019 14:00:00

Oznámení o zadání/zrušení uveřejněno: 20.12.2019 na ISVZ

Smlouva s firmou Pražské vodovody a kanalizace a.s. podepsána dne: 17.12.2019 za 77,96 Kč

Cena je za jednotku.

Adresa profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-82119104/SeznamUzavrenychZadavacichPostupu-82119104/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-674661844-82119101/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-674661844-82119101