06/05 - Jednací řízení bez uveřejnění - Servisní služby a systémová podpora XQW

Vykonávání servisních služeb spojených s odstraněním závady a systémová podpora na provozním prostředí XQW a aplikačním vybavení Propojení PS - Senát.

Kontaktní osoba: RNDr. František Hodík, telefon: 257072222, fax: 257534512

Výzva uveřejněna/odeslána: 04.07.2005
Termín pro podání nabídek: 12.07.2005 14:00:00

Obálky otevřeny dne: 12.07.2005 14:00:00, protokol

Hodnocení nabídek dne: 12.07.2005, pořadí firem

Smlouva s firmou Corpus Solutions a.s. podepsána dne: 21.07.2005 za 606 900 Kč