Smlouva k zakázce "Zjednodušené podlimitní řízení - Nákup osobních vozidel"