06/06 Zjednodušené podlimitní řízení - Údržba telefonní ústředny Siemens - výsledné pořadí hodnocení nabídek ze dne 16.01.2007

Pořadí firem:

Pořadí Cena v Kč Firma IČO DIČ Adresa
1 Siemens Enterprise Communications s.r.o. 27599523 CZ27599523 Průmyslová 1306/7, 10200 Praha 10

Uchazeč č. 1 byl vyloučen pro nesplnění požadavků podle § 71 odst. 8 zákona.
Výsledek hodnocení:
Siemens Enterprise Communications s.r.o. 44.225 bodů z 60.000 možných.