Výstavy

V sídle Senátu Parlamentu ČR se každoročně pořádá celá řada výstav. Expozice ve Výstavní síni Senátu, Mytologické chodbě Valdštejnského paláce a ve Valdštejnské zahradě mohou návštěvníci zhlédnout zdarma v rámci otevíracích hodin jednotlivých prostor. Přehled aktuálních výstav je uveden níže.

Krátkodobé výstavy se pod záštitou jednotlivých senátorů pořádají rovněž v Chodbě místopředsedů Valdštejnského paláce a v Předsálí Jednacího sálu. Tyto expozice si mohou zájemci prohlédnout vždy v pondělí v čase od 14:00 do 15:00 nebo po telefonické domluvě na tel. 257 072 353. Vstup volný.

VÁNOČNÍ VÝSTAVA

Výstava probíhá ve Výstavní síni Senátu od 6. prosince 2019 do 5. ledna 2020.

Výstava se koná pod záštitou vedoucí Kanceláře Senátu Jany Vohralíkové.

Otevřeno denně 10:00 - 16:00, na Štědrý den 10:00 - 14:00.

Vstup volný.

VÁNOČNÍ VÝSTAVA

SVATÁ ANEŽKA ČESKÁ - KRÁLOVSKÁ DCERA, SVĚTICE A PATRONKA ZEMĚ

Výstava probíhá v Mytologické chodbě Valdštejnského paláce
od 5. září 2019 do 5. ledna 2020.

Výstava se koná pod záštitou místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR Miluše Horské.

Otevřeno o víkendech a státních svátcích od 10.00 - 18.00 hod.,
od října 10.00 - 17.00 hod.,
listopad až leden otevřeno první víkend v měsíci a státní svátky od 10.00 - 16.00 hod.

Vstup volný.

SVATÁ ANEŽKA ČESKÁ - KRÁLOVSKÁ DCERA, SVĚTICE A PATRONKA ZEMĚ