Připomínáme si 100 let od vzniku Československa a další významná výročí

Letošní rok se ponese ve znamení mimořádných výročí, z nichž nejvýznamnější je bezesporu 100 let od vzniku samostatného československého státu. K tomuto národnímu jubileu, ale i k dalším kulatým výročím zásadních mezníků naší historie připravuje Senát celou řadu akcí pro veřejnost, na které vás již nyní srdečně zveme.

Logo Společné století - ilustrační obrázek

Pod záštitou předsedy Senátu Milana Štěcha se budou ve Valdštejnské zahradě konat hned dvě velké výstavy ke 100. výročí vzniku Československé republiky.

V rámci expozice Okamžiky století si budou moci zájemci od začátku dubna do 18. května prohlédnout ve Valdštejnské zahradě události uplynulého století tak, jak je zachytili fotografové Československé resp. České tiskové kanceláře (ČTK). Ostatně i ta si letos připomíná 100 let od svého vzniku, ustavena totiž byla ještě týž den jako samostatná republika, tedy 28. října 1918.

Od 2. července až do konce října pak bude ve Valdštejnské zahradě ke zhlédnutí výstava Československo v proměnách Evropy 20. století, kterou připravuje Historický ústav Akademie věd ČR. Tento unikátní projekt doprovodí na sklonku září i třídenní mezinárodní vědecká konference, na níž se ve Valdštejnském paláci setkají historici a další badatelé z celého světa.

Mimořádné jubileum naší státnosti si díky záštitě předsedy Senátu Milana Štěcha připomeneme i hudebně. Těšit se můžete mimo jiné na koncert „K poctě československých legionářů“, který se uskuteční ve Valdštejnské zahradě 27. května v rámci Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro. Na tomto promenádním koncertu Hudby Hradní stráže a Policie ČR zazní skladby Františka Kmocha, Karla Hašlera a dalších skladatelů a vojenských kapelníků. 26. srpna ve Valdštejnské zahradě pak bude pro veřejnost koncertovat Pražský komorní orchestr.

V rámci akcí ke 100. výročí vzniku Československa se bude 14. srpna konat ve Valdštejnském paláci slavnostní shromáždění, které připomene 100 let od vzniku československého vojenského letectva a také 100 let od vzniku R.A.F, kde během II. světové války mnoho českých a slovenských letců působilo. Záštitu nad shromážděním převzal místopředseda Senátu Jaroslav Kubera.

Oslavy 100 let samostatného státu vyvrcholí ve Valdštejnské zahradě v sobotu 8. září Setkáním senátorek a senátorů s občany, které taktéž doprovodí zajímavý hudební program.

Další důležitý mezník naší historie, konkrétně rok 1968, bude tématem výstavy k 50. výročí pražského jara. Výstava Československý parlament v roce 1968 se bude konat pod záštitou 1. místopředsedkyně Senátu Miluše Horské od 19. dubna do 9. září v Mytologické chodbě Valdštejnského paláce. Výstavu připravuje Ústav pro studium totalitních režimů a doprovodí ji odborná diskuse, která se zaměří mimo jiné na to, jak pražské jaro prožívali lidé nejen v Praze, ale i v dalších regionech.

Valdštejnská zahrada - ilustrační obrázek

Senát je od počátku svého ustavení nejen zákonodárným tělesem, ale i institucí, která pořádáním vzpomínkových akcí k důležitým mezníkům českých dějin přispívá k uchování historické paměti národa. A k událostem, na které bychom neměli zapomenout, patří i ty méně šťastné, a dokonce i ty, které předznamenaly léta nesvobody a útlaku našeho národa.

Jedním z tragických okamžiků československé historie byl bezesporu konec září 1938, kdy byla podepsána mnichovská dohoda, kterou bylo Československo donuceno k odstoupení pohraničí. Právě 80 let od mnichovské dohody připomene výstava Mnichovská dohoda 1938 v kontextu evropských dějin 20. století, kterou si budou moci návštěvníci Valdštejnského paláce prohlédnout v Mytologické chodbě od 13. září až do poloviny ledna následujícího roku. Expozici připravují odborníci z Historického ústavu Akademie věd a konat se bude stejně jako doprovodná odborná diskuse pod záštitou 1. místopředsedkyně Senátu Miluše Horské.

K temným momentům československých dějin patří také únorové události roku 1948. Od komunistického převratu v Československu letos uplyne 70 let. Veřejnost si spolu se senátory a pamětníky bude moci toto výročí připomenout 25. února v 10:30, kdy se bude pod záštitou místopředsedy Senátu Jaroslava Kubery konat pietní akt u pamětní desky Senátu v Nerudově ulici.

Na začátku března se u příležitosti téhož výročí rovněž pod záštitou místopředsedy Senátu Jaroslava Kubery uskuteční v Hlavním sále Valdštejnského paláce mezinárodní konference „Odkaz hrdinů: Češi a Poláci ve společném boji proti nacismu a komunismu“.

Těšit se v letošním roce můžete nejen na výše uvedené mimořádné akce k „osmičkovým“ výročím, ale i na kulturní akce, které se pořádají v sídle Senátu již zcela tradičně. Už nyní pro vás chystáme kromě dalšího celou řadu výstav ve Výstavní síni Senátu, dny otevřených dveří nebo koncerty Kulturního léta, které se budou konat od začátku května do poloviny září opět každý čtvrtek od 17 hodin. Informovat vás o nich budeme na webových stránkách Senátu www.senat.cz v Sekci pro veřejnost, na senátním facebookovém profilu a twitterovém účtu i na stránkách časopisu Senát. Sledovat můžete také centrální web letošních oslav www.spolecnestoleti.cz, kde naleznete informace o akcích z celého Česka.

A ještě jedna dobrá zpráva na závěr: Vstup na všechny akce pro veřejnost konané v sídle Senátu zůstává i nadále zdarma. Těšíme se na vás!

Pavlína Heřmánková
ředitelka odboru vnějších vztahů a služeb Kanceláře Senátu

Foto © Tomáš Rasl