Prohlídky Senátu

Prohlídky Senátu 1 Prohlídky Senátu 2 Prohlídky Senátu 3

Vstup veřejnosti do sídla Senátu Parlamentu ČR je z důvodu protikoronavirových opatření dočasně omezen.
Přístup do Senátu bude možný na základě předchozí objednávky (viz níže).

Pro organizované školní skupiny nabízí Senát celoročně komentované prohlídky, vždy v pondělí a pátek. Tyto prohlídky s průvodcem se konají každou celou hodinu od 9 do 15 hod. Na prohlídku je nutná rezervace s nejméně dvoutýdenním předstihem. Můžete ji provést pomocí tohoto formuláře, telefonicky na čísle 257 075 707 nebo osobně v Informačním centru Senátu, které je otevřeno pro veřejnost každý pracovní den od 9:00-11:30 12:00-16:00. Prohlídka je zdarma a trvá cca 40 minut.

Organizované školní skupiny musí s sebou na prohlídku přinést jmenný seznam (ve formátu pdf nebo doc ) všech účastníků s uvedením čísla OP (nad 15 let) a adresou školy.

Exkurze jsou umožněny za těchto podmínek:

• povinnost nosit ochranu dýchacích cest ve vnitřních prostorách Senátu (respirátor FFP2);

• pro ohlášené exkurze platí pro vstup do vnitřních prostor stejné podmínky jako pro návštěvy Senátu;

• návštěvy budou umožněny pouze osobám, které jsou očkované proti onemocnění covid - 19 a uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu nebo prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění covid-19 a jsou stále v ochranné lhůtě 180 dnů. Prokazování bezinfekce je možné buď prostřednictvím aplikace Tečka nebo certifikátem;

• osoby, které se ze zdravotních důvodů nemohou podrobit očkování, se budou, do doby úpravy aplikace Tečka, která by tuto skutečnost zaznamenala, prokazovat negativním PCR testem ne starším než 72 hodin, stejně jako osoby rozočkované nebo ty, které nesplňují 14 denní lhůtu po druhé dávce;

• výjimka je pro děti do dovršení 12 let věku;

• mladí lidé do 18 let věku se mohou prokázat negativním PCR testem ne starším 72 hodin;

• u školních exkurzí s dětmi do 12 let, bude vyžadován před vstupem do Senátu jmenný seznam žáků s prohlášením vyučujícího, že žáci jsou testováni s negativním výsledkem. Seznam bude podepsán vyučujícím a odevzdán na recepci;

• pakliže návštěva nepředloží jedno z výše uvedeného, nebude do vnitřních prostor Senátu vpuštěna.

Kancelář Senátu si vyhrazuje právo prohlídku modifikovat či zrušit, pokud v daném termínu probíhá v historických prostorách jednání senátorů či protokolární akce.

Kancelář Senátu nezajišťuje prohlídky cestovním agenturám.