Informační centrum

Vstup veřejnosti do sídla Senátu Parlamentu ČR je z důvodu protikoronavirových opatření dočasně omezen.
Aktuální informace sledujte na www.senat.cz/informace/covid/.
Děkujeme za pochopení.

otvírací doba: Pondělí - Pátek 9.00 - 11.30 12.00 - 16.00
tel.: +420 257 075 707
e-mail: epodatelna@senat.cz

Informační centrum Senátu se nachází na 1. nádvoří Valdštejnského paláce. Pracovníci Kanceláře Senátu zde podávají informace o činnosti Senátu, jeho složení, kompetencích i aktuální situaci v projednávání návrhů zákonů. Zájemci zde obdrží informační materiály.

Co byste měli vědět o Senátu, zjistíte zde.

Odpovědi na často kladené dotazy naleznete zde.

Zájemci o návštěvu Valdštejnského paláce

Informace o případných omezeních otevírací doby v sídle Senátu v jednotlivých dnech lze nalézt v sekci Aktuality.

Pro organizované školní skupiny nabízí Senát prohlídky v pondělí a pátek.

Návštěvníci schůze Senátu

Schůze Senátu jsou veřejné. Pouze v případě, jsou-li na pořadu schůze zařazeny utajované otázky související s obranou nebo bezpečností státu nebo jiné závažné utajované skutečnosti, může být na návrh vlády nebo usnesení Senátu jednání schůze neveřejné. Chcete-li jednání navštívit, dostavte se prosím na recepci C1. Po projití bezpečnostním rámem Vás pracovníci recepce nasměrují do Jednacího sálu na galerii pro veřejnost.

Návštěvníci schůze výboru nebo komise Senátu

Schůze výborů (mimo schůze Organizačního výboru a Mandátového a imunitního výboru) a komisí jsou veřejné, nestanoví-li zákon jinak nebo neusnese-li se příslušný orgán, že schůze nebo její část je neveřejná.

Návštěvníci diskusí, konferencí a setkání

Zúčastnit se diskusí, konferencí a setkání v Senátu mohou jen návštěvníci, kteří obdrželi pozvánku.

Film Senát Parlamentu ČR

Film o Senátu

Naučný film „Senát Parlamentu ČR“ připravila Kancelář Senátu pro veřejnost v roce 2020. Dokument se zaměřuje na kompetence a činnost Senátu, historii a sídlo Senátu, senátní volby atd.