Informační centrum

Informační centrum Senátu je z preventivních důvodů dočasně zavřeno. Aktuální informace k opatřením v sídle Senátu sledujte zde.

e-mail: epodatelna@senat.cz

Informační centrum Senátu se nachází na 1. nádvoří Valdštejnského paláce. Pracovníci Kanceláře Senátu zde podávají informace o činnosti Senátu, jeho složení, kompetencích i aktuální situaci v projednávání návrhů zákonů. Zájemci zde obdrží informační materiály.

Co byste měli vědět o Senátu, zjistíte zde.

Odpovědi na často kladené dotazy naleznete zde.

Informace o případných omezeních otevírací doby v sídle Senátu v jednotlivých dnech lze nalézt v sekci Aktuality.

Zájemci o návštěvu Valdštejnského paláce

Valdštejnský palác je pro zájemce otevřen zdarma od dubna do října každý víkend a státní svátky od 10 do 17 hod., od června do září o hodinu déle. Od listopadu do března je pro veřejnost otevřeno jen první víkend v měsíci a státní svátky, v čase od 10 do 16 hod. Přehlednou tabulku otevírací doby prostor sídla Senátu naleznete zde.

Pro organizované školní skupiny nabízí Senát prohlídky v pondělí a pátek.

Návštěvníci schůze Senátu

Schůze Senátu jsou veřejné. Pouze v případě, jsou-li na pořadu schůze zařazeny utajované otázky související s obranou nebo bezpečností státu nebo jiné závažné utajované skutečnosti, může být na návrh vlády nebo usnesení Senátu jednání schůze neveřejné. Chcete-li jednání navštívit, dostavte se prosím na recepci C1. Po projití bezpečnostním rámem Vás pracovníci recepce nasměrují do Jednacího sálu na galerii pro veřejnost.

Návštěvníci schůze výboru nebo komise Senátu

Schůze výborů (mimo schůze Organizačního výboru a Mandátového a imunitního výboru) a komisí jsou veřejné, nestanoví-li zákon jinak nebo neusnese-li se příslušný orgán, že schůze nebo její část je neveřejná.

Návštěvníci diskusí, konferencí a setkání

Zúčastnit se diskusí, konferencí a setkání v Senátu mohou jen návštěvníci, kteří obdrželi pozvánku.

Informační brožura o Senátu ke stažení zde.

Informační brožura o sídle Senátu ke stažení zde.

Film Senát Parlamentu ČR

Film o Senátu

Naučný film „Senát Parlamentu ČR“ připravila Kancelář Senátu pro veřejnost v roce 2013. Dokument se zaměřuje na ústavní systém ČR, kompetence a činnost Senátu, historii a sídlo Senátu, senátní volby atd.