Statistika hlasování senátorů za 10. funkční období

Databáze pro statistiku hlasování je platná ke dni: 27.07.2021.

V 10. funkčním období senátor Jiří Vosecký hlasoval:

Pro: 588, proti: 22, zdržel se: 132, nepřítomen: 163.
Celkem hlasování: 905

Kompletní seznam jednotlivých hlasování vybraného senátora je k dispozici jako RSS zdroj. Více o RSS.

Hlasování jednotlivých senátorů na schůzích v jednotlivých funkčních obdobích nejsou dostupná z doby, kdy nebylo funkční hlasovací zařízení (větší část prvního funkčního období, v době rekonstrukce po záplavách v roce 2002, v případě technických problémů) a při neveřejných jednáních a volbách po jménech.