Legislativní činnost Senátu Parlamentu ČR

Hlavním posláním Senátu je činnost zákonodárná. Návrhy zákonů posuzují senátoři nejprve ve výborech a následně o nich vedou rozpravu a rozhodují na schůzích Senátu. Během 11 funkčních období se konalo 235 schůzí. Celkem tak v senátních lavicích strávili zákonodárci 507 dnů.

Na pořadu těchto schůzí bylo 5338 bodů. Z toho konkrétně 2194 návrhů zákonů postoupených Poslaneckou sněmovnou.

70 % předložených návrhů Senát podpořil, případně se jimi nezabýval nebo k nim nepřijal usnesení, k 30 % přijala komora pozměňovací návrhy nebo je zamítla, a vrátila je tak k projednání Poslanecké sněmovně.

Senát svou činností zásadně eliminuje situace, kdy by v platnost vstoupil věcně nebo legislativně nekvalitní zákon, který by mohl poškodit občany, státní rozpočet nebo například obce. Právě především ve snaze zabránit přijetí špatných a nekvalitních zákonů vrátil Senát Poslanecké sněmovně již 503 návrhů zákonů s pozměňovacími návrhy. Ve 295 případech následně schválili poslanci návrh ve znění postoupeném Senátem, ve 183 případech schválili původní znění a ve 25 případech nebyl zákon přijat.

Důležitou pravomocí Senátu je legislativní iniciativa. Za uplynulých 22 let využili senátoři tento institut 227krát. Celkem 43 senátních iniciativ pak zdárně prošlo zákonodárným procesem a vstoupilo v platnost.

Valdštejnský palác, sídlo Senátu Parlamentu ČR (Archiv Kanceláře Senátu, Tomáš Rasl)

Legislativní aktivita Senátu v jednotlivých funkčních obdobích

Funkční období Senátu Celkem Senát projednal návrhů zákonů Senát podpořil návrhů zákonů (schváleno + vůle nezabývat se + nepřijato usnesení) Vráceno zpět do Poslanecké sněmovny (s pozměňovacími návrhy + zamítnuto) V Poslanecké sněmovně přijato ve znění Senátu
1 111 89 22 9
2 224 149 75 44
3 253 178 75 36
4 260 183 77 43
5 241 100 141 56
6 193 169 24 12
7 182 143 39 16
8 228 135 93 32
9 173 137 36 13
10 174 132 42 25
11 155 125 30 9

Údaje jsou k 24.10.2018

údaje ve formátu PDF - ke stažení (1,4 MB)

Souhrn legislativní činnosti za rok 2019 (údaje jsou k 31. 12. 2019; velikost souboru 288 kB)