Legislativní činnost Senátu

Hlavní úlohou Senátu je projednávání zákonů v rámci zákonodárného procesu. Postoupením návrhů zákonů schválených Poslaneckou sněmovnou začíná Senátu plynout třicetidenní lhůta*, během níž se má o návrhu zákona usnést. Senát může návrh zákona schválit či zamítnout, může jej vrátit Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy nebo se může usnést, že se jím nebude zabývat. V prvním a posledně zmíněném případě zákon podpoří a ten může být předložen k podpisu prezidentu republiky. V ostatních případech se návrh zákona vrací do Poslanecké sněmovny k opakovanému hlasování. Nepřijme-li Senát ve třicetidenní lhůtě žádné usnesení, pak platí, že je jejím uplynutím návrh zákona přijat.

* Výjimkou je projednávání návrhů zákonů podle Čl. 39 odst. 4 a Čl. 10 Ústavy České republiky.

Legislativní aktivita Senátu 1996-2016

Na pořadu 217 schůzí Senátu, které se konaly v uplynulých 10 funkčních obdobích, bylo 4822 bodů.

Celkem Senát projednal 2 039 návrhů zákonů postoupených Poslaneckou sněmovnou.

výsledek projednávání v Senátu podíl
Senát podpořil návrhů zákonů (schváleno + vůle nezabývat se + nepřijato usnesení) 70 %
Vráceno zpět do Poslanecké sněmovny (s pozměňovacími návrhy + zamítnuto) 30 %

Návrhy zákonů vrácené zpět do Poslanecké sněmovny s pozměňovacími návrhy

výsledek projednávání v Poslanecké sněmovně počet
V Poslanecké sněmovně přijato ve znění Senátu 286
V Poslanecké sněmovně schváleno původní znění 175
Návrh zákona nebyl přijat 23
Celkem návrhů zákonů vrácených zpět do Poslanecké sněmovny s pozměňovacími návrhy 484

Více informací můžete nalézt v brožuře 20 let Senátu.