Akreditační program v Senátu Parlamentu ČR

Podmínky akreditace

 1. Žádost resp. souhlas mateřské redakce
 2. Aktivně vykonávaná novinářská praxe
 3. Poskytnutí (elektronické) fotografie formátu pas
 4. Poskytnutí komunikačního kanálu (e-mailová adresa atd.)
 5. Pohyb po Senátu v souladu s Pravidly a podmínkami pohybu návštěvníků a hostů v objektech Senátu PČR

Akreditační program

Každý akreditovaný novinář je automaticky zařazen do akreditačního programu, vyřazen bude pouze na vlastní žádost.

 1. Vydání Akreditačního průkazu Senátu PČR
 2. Zasílání TZ a dalších informací ze Senátu na osobní e-mailovou adresu
 3. Osobní zasílání předběžného programu Senátu PČR vždy v pátek na další týden
 4. Pozvánky na vybrané senátní akce
 5. Možnost využívat pro práci Informační středisko Senátu v jeho otvírací době
 6. Akreditace se vydává na jeden kalendářní rok s možností prodloužení
 7. Možnost vstupu do Senátu bez doprovodu pracovníků KS (nutný akreditační průkaz)
 8. Akreditace bude při nerespektování Akreditačního programu nebo Pravidel pohybu zrušena