Fotogalerie - říjen 2019

Posledních 50 fotografovaných akcí

Fotogalerie s řazením dle jednotlivých let a měsíců

Slavnostní vyhlášení vítězů soutěže Oranžové a Zelené stuhy Vesnice roku 2019 (22 fotografií)
Vernisáž výstavy fotografií společenství fotografů s názvem "Člověk a víra" (26 fotografií)
Sympozium "Aktuální výzvy pro paliativní péči v Evropě a ČR" (21 fotografií)
Společné jednání ústavních komisí obou komor (15 fotografií)
Slavnostní vyhlášení výsledků ankety "STAVBY ČTVRTSTOLETÍ" (13 fotografií)
Mezinárodní konference "Antidiskriminační zákon 2009 – 2019" (16 fotografií)
Konference „Vyšší liga fondů EU: přímo řízené programy“ (14 fotografií)
Kulatý stůl "Úloha a místo zahraničních Čechů v bilaterálních vztazích" (16 fotografií)
Předseda Senátu Parlamentu ČR J. Kubera oficiálně přijímá mimořádného a zplnomocněného velvyslance Spolkové republiky Německo v ČR J.E. pana Christopha Isranga. (11 fotografií)
Slavnostní předání Cen za nejlepší lékařské publikace za rok 2018 (17 fotografií)
Vernisáž výstavy o kardinálu Tomáši Špidlíkovi "Z celého srdce" (11 fotografií)
Seminář "Informační válka" (46 fotografií)
Konference "Rodičovství, péče a vědecká profese: současnost a budoucnost" (17 fotografií)
Setkání předsedy Výboru pro záležitosti EU Václava Hampla s generální ředitelkou Evropské komise pro komunikaci Piou Ahrenkilde Hansen (10 fotografií)
Slavnostní vyhlášení soutěže o titul "Česká chuťovka 2019 a dětská chuťovka 2019 (22 fotografií)
Jednání Rady Sdružení místních samospráv ČR (9 fotografií)
Setkání předsedy Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu PČR pana Václava Hampla a předsedy Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí pana Tomáše Czernina s panem Lorántem Vinzcem, poslancem Evropského parlamentu a prezidentem Federální unie evropských národnostních menšin (12 fotografií)
Předseda Senátu Parlamentu ČR J. Kubera spolu s místopředsedou Senátu Parlamentu ČR J. Oberfalzerem a členem Výboru pro záležitosti EU Senátu Parlamentu ČR J. Doubravou oficiálně přijímá předsedu vlády Kambodžského království J.E. pana Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sena. (15 fotografií)
Seminář "Praktické zkušenosti při jednání s developery" (11 fotografií)
Místopředseda Senátu Parlamentu ČR M. Štěch spolu s místopředsedkyní Senátu Parlamentu ČR M. Horskou oficiálně příjímá předsedkyni Meziparlamentní skupiny přátel Arménská republiky – Česká republika paní Gayane Abrahamyan. (12 fotografií)
Seminář „PITNÁ VODA PRO 3. TISÍCILETÍ“ (19 fotografií)
Konference k 40. výročí vzniku Českého svazu ochránců přírody (20 fotografií)
Místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR M. Horská oficiálně přijímá mimořádného a zplnomocněného velvyslance Ruské federace v ČR J.E. pana Alexandra Vladimiroviče Zmejevského. (9 fotografií)
1. místopředseda Senátu Parlamentu ČR J. Růžička pořádá setkání s předsedou Ústřední tibetské správy panem Lobsangem Sangayem za účasti místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR M. Horské, místopředsedy Senátu Parlamentu ČR J. Horníka, předsedy Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu Parlamentu ČR P. Fischera a člena Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu ČR P. Rabase. Jména dalších senátorů Parlamentu ČR budou upřesněna později. (33 fotografií)
1. místopředseda Senátu Parlamentu ČR J. Růžička a člen Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu ČR P. Rabas pořádají vernisáž výstavy „TIBET, fotografie šesti autorů z let 1988 - 2016“. (13 fotografií)
Předseda Senátu Parlamentu ČR J. Kubera oficiálně přijímá mimořádného a zplnomocněného velvyslance Turecké republiky v ČR J.E. pana Ahmeta Necati Bigaliho. (6 fotografií)
Místopředseda Senátu Parlamentu ČR J. Oberfalzer se spolu s předsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu Parlamentu ČR P. Fischerem, předsedou Ústavně-právního výboru Senátu Parlamentu ČR M. Antlem a členem Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu ČR P. Rabasem setká s předsedou Ústřední tibetské správy panem Lobsangem Sangayem. (20 fotografií)
Místopředseda Senátu Parlamentu ČR J. Horník spolu s předsedou Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu Parlamentu ČR Z. Linhartem oficiálně přijímá mimořádnou a zplnomocněnou velvyslankyni Republiky Myanmarský svaz v ČR J.E. paní Kay Thi Soe. (6 fotografií)
Mezioborové sympozium ke stému výročí přijetí Prvního zákona o československé měně (1919) (15 fotografií)
Místopředseda Senátu Parlamentu ČR J. Oberfalzer oficiálně přijímá mimořádnou a zplnomocněnou velvyslankyni Irácké republiky v ČR J.E. paní Sundus Omar Ali Albayraqdar. (17 fotografií)
Předseda Senátu Parlamentu ČR J. Kubera pořádá pracovní oběd s bývalými velvyslanci České republiky, kteří působili po roce 1989 ve Spojených státech amerických. (5 fotografií)
Setkání předsedy Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR pana Pavla Fischera s náměstkem ministra zahraničních věcí Tchaj-wanu panem Szu-chien Hsu (12 fotografií)
Slavnostní setkání při příležitosti předávání ocenění "Síň slávy - pocta za rozvoj venkova" (20 fotografií)
Konference "Aktuální situace v péči o ohrožené děti - s mezinárodním kontextem (20 fotografií)
Mezinárodní konference - Duchovní odkaz J. E. Tomáše Špidlíka SJ (1919-2010) (22 fotografií)
Mladý řemeslník roku 2019 (13 fotografií)
4. schůze Stálé komise Senátu PČR pro krajany žijící v zahraničí (8 fotografií)
17. schůze Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu (20 fotografií)
10. schůze Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (20 fotografií)
7. schůze Dočasné komise Senátu k návrhům auditních zpráv (11 fotografií)
Koncert pro veterány Armády ČR u příležitosti 30 let od sametové revoluce (15 fotografií)
Místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR M. Horská oficiálně přijímá mimořádnou a zplnomocněnou velvyslankyni Irácké republiky v ČR J.E. paní Sundus Omar Ali Albayraqdar. (8 fotografií)
Prezentace výsledků výzkumu Pew Research Center na téma "Evropa a Evropané - veřejné mínění o demokracii, tržní ekonomice a EU 30 let po pádu komunismu" (12 fotografií)
Vernisáž výstavy k 30. výročí obnovení skautingu (17 fotografií)
Den otevřených dveří Senátu (24 fotografií)
Hradčanské náměstí, Praha 1 Předseda Senátu Parlamentu ČR J. Kubera položí kytici k soše T.G. Masaryka. (4 fotografie)
7. schůze Podvýboru pro energetiku a dopravu (15 fotografií)
Předseda Senátu Parlamentu ČR J. Kubera oficiálně přijímá mimořádného a zplnomocněného velvyslance Čínské lidové republiky v ČR J.E. pana Zhang Jianmin. (8 fotografií)
Tiskový briefing senátorského klubu STAN (10 fotografií)
12. schůze Senátu (64 fotografií)
Tiskový briefing senátorského klubu ODS (7 fotografií)
Tiskový briefing senátorského klubu KDU-ČSL a nezávislí (7 fotografií)
Tiskový briefing senátorského klubu ČSSD (6 fotografií)
Předseda Senátu Parlamentu ČR J. Kubera oficiálně přijímá honorárního konzula ČR v Ekvádorské republice se sídlem v Quitu pana Tommyho Carlose Camila Schwarzkopfa Peisacha. (8 fotografií)
Tiskový briefing Klubu pro liberální demokracii - SENÁTOR 21 (7 fotografií)
Tiskový briefing senátorského klubu ANO (7 fotografií)
Tisková konference - prezentace stanoviska skupiny senátorů ke klimaticko-energetickému plánu České republiky. Vystupující: - Senátorka Jitka Seitlová - Senátor Tomáš Goláň - Senátor Mikuláš Bek - Senátor Václav Hampl (7 fotografií)
Předseda Senátu Parlamentu ČR J. Kubera oficiálně přijímá mimořádného a zplnomocněného velvyslance Singapurské republiky v ČR se sídlem v Tanglinu J.E. pana Tan Soo Khoona. (6 fotografií)
Přijetí finalistek Žena regionu 2019 místopředsedkyní Senátu M. Horskou (10 fotografií)
Slavnostní galavečer s vyhlášením výsledků 10. ročníku celonárodní soutěže Žena regionu 2019 (15 fotografií)
Pokračování 12. schůze Senátu (30 fotografií)
Slavnostní akt udělení autorizace novým členům České komory architektů (22 fotografií)
Místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR M. Horská přijímá místopředsedkyni Stálého výboru pro státní a právní záležitosti Národního shromáždění Arménské republiky paní Annu Karapetyan. (6 fotografií)
Přijetí zástupce velvyslance Spolkové republiky Německo v České republice pana Hanse-Petera Hinrichsena předsedou Výboru zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu Parlamentu ČR panem Pavlem Fischerem (5 fotografií)