Fotogalerie - duben 2017

Posledních 50 fotografovaných akcí

Fotogalerie s řazením dle jednotlivých let a měsíců

Seminář pro pedagogy (9 fotografií)
Slavnostní zahájení výstavy "Z minulosti do budoucnosti - od Historiského parku Barnau - Tachov k ArcheoCentru Čechy - Bavorsko" (4 fotografie)
Předseda Senátu PČR M. Štěch se spolu s 1. místopředsedkyní Senátu PČR M. Horskou a místopředsedou Senátu PČR J. Šestákem oficiálně setká s novým vedením Akademie věd ČR. (21 fotografií)
Tiskový briefing po jednání vedení Senátu s novým vedením Akademie věd (11 fotografií)
Přijetí velvyslance Afghánské islámské republiky v České republice Sayeda Mossadeqa Khaliliho předsedou Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu PČR Janem Hajdou (2 fotografie)
Přijetí Výboru pro zahraniční politiku a evropskou integraci Parlamentu Moldavska vedený jeho předsedkyní Valentinou Buligou, předsedou VEU Václavem Hamplem (8 fotografií)
6. schůze Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (5 fotografií)
Přijetí Výboru pro zahraniční politiku a evropskou integraci Parlamentu Moldavska vedený jeho předsedkyní Valentinou Buligou, předsedou VZOB F. Bublanem (7 fotografií)
Pracovní oběd VEU a VZOB s Výborem pro zahraniční politiku a evropskou integraci Parlamentu Moldavska (4 fotografie)
Konference "Role České televize v naší společnosti" (8 fotografií)
Tiskový briefing k tématu konference "Role České televize v naší společnosti" (6 fotografií)
Setkání senátorského klubu ODS s krajskými zastupiteli (9 fotografií)
1. místopředsedkyně Senátu PČR M. Horská oficiálně přijímá mimořádného a zplnomocněného velvyslance Indické republiky v ČR J.E. pana Krishana Kumara. (8 fotografií)
Slavnostní zahájení výstavy "Nemohli jsme mlčet - Lidé Charty 77" (26 fotografií)
Předseda Senátu PČR M. Štěch se pracovně setká s mimořádným a zplnomocněným velvyslancem a vedoucím Stálé mise ČR při OECD v Paříži panem Petrem Gandalovičem. (2 fotografie)
Předseda Senátu PČR M. Štěch se spolu s 1. místopředsedkyní Senátu PČR M. Horskou, místopředsedou Senátu PČR J. Kuberou, místopředsedou Senátu PČR J. Šestákem, předsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR F. Bublanem, předsedou Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu PČR V. Hamplem a předsedou Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova, člena Ústavně-právního výboru Senátu PČR M. Nenutila oficiálně setká s předsedkyní Národního shromáždění Vietnamské socialistické republiky J.E. paní Nguyen Thi Kim Ngan. (9 fotografií)
Pressbriefing předsedy Senátu PČR M. Štěcha a předsedkyně Národního shromáždění Vietnamské socialistické republiky J.E. paní Nguyen Thi Kim Ngan u příležitosti její oficiální návštěvy v České republice. (11 fotografií)
Předseda Senátu PČR M. Štěch pořádá slavnostní večeři na počest předsedkyně Národního shromáždění Vietnamské socialistické republiky J.E. paní Nguyen Thi Kim Ngan za účasti 1. místopředsedkyně Senátu PČR M. Horské, místopředsedy Senátu PČR J. Kubery, místopředsedy Senátu PČR J. Šestáka, předsedy Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR F. Bublana, předsedkyně senátorského klubu ANO, členky Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu PČR Z. Hamousové, předsedy Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova, člena Ústavně-právního výboru Senátu PČR M. Nenutila a místopředsedy Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu PČR J. Doubravy. (22 fotografií)
Slavnostní zahájení výstavy "Jaroslav Petr-grafika, heraldika, ilustrace" (7 fotografií)
6. schůze Senátu (18 fotografií)
Tiskový briefing senátorského klubu ČSSD. Témata: registr smluv, podpora výzkumu, pojistné na veřejné zdravotní pojištění a další. (3 fotografie)
Tiskový briefing senátorského klubu ODS. Témata: registr smluv, zákon o státní službě a další. (4 fotografie)
Konference ˝Svoboda - snění a realita˝ (16 fotografií)
Pokračování 6. schůze Senátu (14 fotografií)
RETRO PRAGUE 2017 (15 fotografií)
14. ročník veřejného shromáždění "Všichni jsme lidi" (28 fotografií)
Finále XXII. ročníku soutěže Debatní liga a Debate League (6 fotografií)
Konference "Moudrým lidem škola nikdy nekončí, aneb aktuální problémy celoživotního vzdělávání na venkově" (3 fotografie)
Přijetí předsedy Zemědělského výboru Parlamentu Ázerbájdžánu Eldara Ibrahimova, předsedou VHZD Janem Hajdou (8 fotografií)
Konference ˝Péče o zdraví zaměstnanců˝ (10 fotografií)
Slavnostní zahájení výstavy ˝Doteky přírody˝ (16 fotografií)
Přijetí náměstka ministra zahraničních věcí Gruzie Vakhtanga Makharoblishviliho, předsedou VEU Václavem Hamplem (7 fotografií)

V případě zájmu o fotografie z předchozích let kontaktujte vedoucí oddělení vztahů s veřejností Denisu Čermákovou, .