Fotogalerie - říjen 2017

Posledních 50 fotografovaných akcí

Fotogalerie s řazením dle jednotlivých let a měsíců

Seminář "Ústav pro studium totalitních režimů po deseti letech" Akci pořádá místopředseda Senátu J. Šesták ve spolupráci s 1. místopředsedkyní Senátu M. Horskou a předsedou VVVK Z. Papouškem. (24 fotografií)
Setkání ředitelky senátní sekce s pracovníky Parlamentu Indonésie (9 fotografií)
Slavnostní zahájení výstavy "Když jediné, co pomáhá, je láska" (8 fotografií)
15. schůze Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu (9 fotografií)
Přijetí velvyslance Gruzie, pana Zaala GOGSADZEHO, předsedou VZOB panem Františkem Bublanem (6 fotografií)
Konference "Živý plášť planety Země" (4 fotografie)
Veřejné slyšení VVVK k petici č. 8/17 – proti regulaci soukromých zbraní a sebeobranných prostředků ze strany EU (19 fotografií)
Mezinárodní konference AIA (American Institut of Architects) (6 fotografií)
Předseda Klubu Starostové a nezávislí a člen Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu PČR J. Horník přijímá spolu s místopředsedou Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu PČR J. Růžičkou a místopředsedou Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu PČR J. Voseckým delegaci Hospodářské komory Sultanátu Omán. (15 fotografií)
Pracovní setkání místopředsedy Senátu I. Bárka ve spolupráci s Czech Smart City Cluster (6 fotografií)
Předseda Senátu PČR M. Štěch se spolu s místopředsedou Senátu PČR J. Kuberou, místopředsedou Senátu PČR J. Šestákem, místopředsedkyní Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu PČR E. Sykovou se oficiálně setká s předsedou Senátu Parlamentu Rumunska J.E. panem Călinem Popescu-Tăriceanem. (13 fotografií)
Předseda Senátu PČR M. Štěch pořádá slavnostní oběd na počest předsedy Senátu Parlamentu Rumunska J.E. pana Călina Popescu-Tăriceana za účasti místopředsedy Senátu PČR I. Bárka, místopředsedy Senátu PČR J. Kubery, místopředsedy Senátu PČR J. Šestáka a místopředsedkyně Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu PČR E. Sykové. (21 fotografií)
Místopředseda Senátu PČR J. Šesták oficiálně přijímá spolu s místopředsedy Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu PČR J. Strnadem, L. Aschenbrennerem a členy Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu PČR K. Kratochvílem, J. Cieńciałou, P. Holečkem a L. Kosem mimořádného a zplnomocněného velvyslance Ázerbájdžánské republiky v ČR J.E. pana Farida Shafiyeva. (6 fotografií)
Slavnostní zahájení výstavy "Mezi Brdy a Berounkou" Akci pořádají sen. Milada Emmerová a sen. Jan Látka. (11 fotografií)
10. schůze Senátu (41 fotografií)
Tiskový briefing Starostové a nezávislí (7 fotografií)
Místopředseda Senátu PČR J. Kubera oficiálně přijímá mimořádnou a zplnomocněnou velvyslankyni Čínské lidové republiky v ČR J.E. paní Ma Keqing. (7 fotografií)
Tiskový briefing ODS k programu 10. schůze (10 fotografií)
Tiskový briefing ČSSD k programu 10. schůze (9 fotografií)
Tiskový briefing KNS k programu 10. schůze (8 fotografií)
Přijetí gruzínských onkologů (7 fotografií)
Tiskový briefing senátorského klubu ANO (8 fotografií)
Předseda Senátu PČR M. Štěch oficiálně přijímá unijního státního ministra obchodu a průmyslu Indické republiky pana C R Chaudharyho. (6 fotografií)
Tiskový briefing ČSSD k tématu těžby lithia v ČR (15 fotografií)
Pokračování 10. schůze Senátu (13 fotografií)
Vyhlášení soutěže "Mladý řemeslník roku 2017" (14 fotografií)
Koncert "Pět tváří zdi" (20 fotografií)
3. slavnostní mezinárodní setkání dětí (7 fotografií)
Seminář "Domácí násilí, Česká republika a svět. Prevence - priorita zdravotnictví" (9 fotografií)
Veřejné slyšení VVVK ve věci petice č. 9/17 - Za změnu tzv. "protikuřáckého zákona" č. 65/2017 Sb. (8 fotografií)
Slavnostní zahájení výstavy "Užitá malba" (9 fotografií)
Předseda Senátu PČR M. Štěch oficiálně přijímá mimořádného a zplnomocněného velvyslance Lucemburského velkovévodství v ČR J.E. pana Gérarda Léona Pierra Philippse. (5 fotografií)
Místopředseda Senátu PČR I. Bárek spolu s předsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR F. Bublanem oficiálně přijímá předsedu Výboru pro zahraniční vztahy Horní komory Parlamentu Afghánské islámské republiky pana Latifa Khana Zhowandaie. (9 fotografií)
Předseda Senátu PČR M. Štěch oficiálně přijímá mimořádného a zplnomocněného velvyslance Slovenské republiky v ČR J.E. pana Petra Weisse. (6 fotografií)
Pracovní oběd předsedy Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Františka Bublana s Latifem Khanem Zhowandaim, předsedou Výboru pro zahraniční vztahy Horní komory Parlamentu Afghánské islámské republiky (7 fotografií)
Vernisáž výstavy Prameny inspirace (39 fotografií)
Slavnostní vyhlášení a předání cen "Česká chuťovka 2017" (50 fotografií)
Konference k 500. výročí počátku reformace Martin Luther pro dnešek (20 fotografií)
Místopředseda Senátu PČR I. Bárek oficiálně přijímá mimořádného a zplnomocněného velvyslance Súdánské republiky v ČR J.E. pana Ahmeda Abdelrahmana M. H. Swar Eldahaba. (8 fotografií)
Předseda Senátu PČR M. Štěch oficiálně přijímá mimořádného a zplnomocněného velvyslance Ruské federace v ČR J.E. pana Alexandra Vladimiroviče Zmejevského. (4 fotografie)
Slavnostní zahájení výstavy "Výrobky uživatelů Domova Horizont" (7 fotografií)
Konference "Digitální ekonomika a společnost" (19 fotografií)
Předseda Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova a člen Ústavně právního výboru Senátu PČR M. Nenutil se oficiálně setká se zástupci univerzit Svobodného státu Bavorsko. (13 fotografií)
Den otevřených dveří Senátu (13 fotografií)
Seminář "Pečujme o své pečující tedy a teď" (7 fotografií)
Slavnostní zahájení výstavy "Předpokoj: svědectví o službě mobilních hospiců z Českých Budějovic a Třeboně" (27 fotografií)
Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu (9 fotografií)

V případě zájmu o fotografie z předchozích let kontaktujte vedoucí oddělení vztahů s veřejností Denisu Čermákovou, .