Fotogalerie 2010

Fotogalerie
5. 1. - Seminář Finanční
gramotnost – Zahájení
evropského roku boje proti
chudobě a sociálnímu vyloučení
Fotogalerie
6. 1. - Předání petice proti
opětovnému zprovoznění
spalovny nebezpečných odpadů
předsedovi Senátu P. Sobotkovi
Fotogalerie
6. 1. - Přijetí zástupce
Tchajpejské hospodářské
a kulturní kanceláře v ČR
Chih-Kung Liu
předsedou Senátu P. Sobotkou
Fotogalerie
8. 1. - Přijetí arcibiskupa
pražského, metropolity a primase
českého J.E. Mons. Miloslava
kardinála Vlka
předsedou Senátu P. Sobotkou
Fotogalerie
12. 1. - Setkání českých žen
k tématu Éra sobectví končí …
…aneb jak dál po finanční
A hospodářské krizi
Fotogalerie
12. 1. - Slavnostní zahájení
výstavy Nikdy nezapomeneme
Fotogalerie
19. 1. - Přijetí arcibiskupa
olomouckého a metropol.
moravského Mons. Jana
Graubnera a biskupa
Královéhradecké diecéze
Mons. Dominika Duky
předsedou Senátu P. Sobotkou
Fotogalerie
21. 1. - Setkání předsedy Senátu
P. Sobotky s chotí s polským
prezidentem L. Kaczyńským
s chotí
Fotogalerie
2. 2. - Seminář pro pedagogy
Fotogalerie
2. 2. - Slavnostní zahájení
výstavy Pocta krajině
Fotogalerie
8. 2. - Přijetí Moshe Arense
předsedou VZOB
J. Dienstbierem
Fotogalerie
10. 2. - Setkání předsedy Senátu
P. Sobotky s předsedou vlády
Republiky Makedonie
Nikolou Gruevským
Fotogalerie
11. 2. - Tisková konference
senátora Jaromíra Štětiny
- azylová politika
Fotogalerie
16. 02. - Seminář Návrh nového
zákona o ochraně ovzduší
Fotogalerie
23. 2. - Veřejné slyšení VVVK
na téma Rovný přístup ke
vzdělání s ohledem na žáky
z romské menšiny
Fotogalerie
25. 2. - Předseda Senátu
P. Sobotka na pietním
shromáždění u příležitosti
62. výročí pochodu studentů
na Pražský hrad
Fotogalerie
3. 3. - Přijetí velvyslankyně
Egyptské arabské republiky
v ČR Amal Mostafa K. Mourad
předsedou VEU L. Sefzigem
Fotogalerie
4. 3. - Mezinárodní seminář
politika ochrany klimantu
Cesta z Kodaně
Fotogalerie
5. 3. - 16. Schůze Senátu
Fotogalerie
11. 3. - Vernisáž výstavy - Za zdí
Fotogalerie
12. 3. - Seminář
Legislativní prostředí
pro nestátní organizace
Fotogalerie
16. 3. - Setkání mpř. VZOB
J. Štětiny s delegací
Velkého národního shromáždění
Turecké republiky
Fotogalerie
23. 3. - Diskuse na téma
Kulatý stůl k budoucnosti vědy
a výzkumu
Fotogalerie
24. 3. - 17. schůze Senátu
Fotogalerie
6. 4. - Slavnostní příjetí
předsedkyně Legislativní rady
Parlamentu Nového Jižního
Walesu Amandu Ruth Fazio
vedoucím Kanceláře Senátu
F. Jakubem
Fotogalerie
8. 4. - Konference
10 let eGovernmentu v ČR
Fotogalerie
8. 4. - Přijetí velvyslankyně
Egyptské arabské republiky
v ČR Amal Mostafa K. Mourad
předsedou VZOB
J. Dienstbierem
Fotogalerie
13. 4. - Uctění památky
prezidenta Polské republiky
a dalších obětí letecké
katastrofy ve Smolensku
předsedou Senátu P. Sobotkou
Fotogalerie
13. 4. - Uctění památky
prezidenta Polské rep.
a dalších obětí letecké
katastrofy ve Smolensku
př. Senátu P. Sobotkou
Fotogalerie
14. 4. - Vernisáž Stálé výstavy
protokolárních darů
v Trčkovské galerii
Fotogalerie
16. 4. - Představení knihy
historiků Muriel Blaive
a Bertholda Moldena
z vídeňského Bolzmannova
institutu
Fotogalerie
16. 4. - Přijetí velvyslance
Rakouské republiky v ČR
Ferdinanda Trauttmansdorffa
mpř. Senátu P. Pithartem
Fotogalerie
4. 5. - Konference k 60. výročí
Evropské úmluvy o ochraně
lidských práv a svobod
Fotogalerie
4. 5. - Výstava -
- Dřevořezby Jaroslava Lišky
Fotogalerie
7. 5. - Setkání s občany
u příležitosti 65 výročí konce
2. světové války PĚTAČTYŘICÁTÝ –
- konec války v Evropě
Fotogalerie
10. 5. - Tisková konference
senátora J. Štětiny
Fotogalerie
17. 5. - Slavnostní setkání
u příležitosti Světového dne
Červeného kříže
Fotogalerie
19. 5. - RUBIKON 2010
finále soutěžně/vzdělávacího
projektu s mottem:
Nepřejeme si sázení
dětí a mladistvých
Fotogalerie
20. 5. - 19. schůze Senátu
Fotogalerie
25. 5. - Předání ceny SVU Praha
Jiřímu Menzelovi
Fotogalerie
3. 6. - 21. schůze Senátu
Fotogalerie
7. 6. - Setkání předsedy
Senátu P. Sobotky
s viceprezidentem republiky
a předsedou Senátu Indické
republiky M. Hamídem Ansárím
Fotogalerie
8. 6. - Podpis dohod mezi
Českou republikou a Indickou
republikou
Fotogalerie
9. 6. - Beseda předsedy
Senátu P. Sobotky se seniory
z Komunitního centra
Kontakt Liberec

Po kliknutí myší na kterýkoli z obrázků se tento zvětší.