Fotogalerie 2009

Fotogalerie
5. 1. - Setkání předsedy Senátu
Přemysla Sobotky s chotí a
mimořádného a zplnomocněného
velvyslance Spojených států
amerických v ČR
Richarda W. Grabera s chotí
Fotogalerie
6. 1. - Setkání předsedů obou
komor Parlamentu ČR P. Sobotky
a M. Vlčka s prezidentem
republiky Václavem Klausem
Fotogalerie
6. 1. - Přijetí mimořádného
a zplnomocněného velvyslance
Japonska v ČR Chikahito Harady
předsedou Senátu P. Sobotkou
Fotogalerie
7. 1. - Setkání 15 předních
účastníků konference „Evropský
rok tvořivosti a inovace”
Fotogalerie
8. 1. - Premiér M. Topolánek
na 3. schůzi Senátu
Fotogalerie
9. 1. - Ministr zahraničních věcí
Rakouské republiky
Michel Spindelegger v Senátu
Fotogalerie
13. 1. - Přátelské setkání
prezidenta republiky
Václava Klause se senátorkami
a senátory PČR zvolenými
v roce 2008
Fotogalerie
28. 1. - 4. schůze Senátu
(7. funkční období)
Fotogalerie
5. 2. - Přijetí mimořádné
a zplnomocněné velvyslankyně
Čínské lidové republiky v ČR
Huo Yuzhen předsedou VZOB
J. Dienstbierem
Fotogalerie
10. 2. - Slavnostní večeře
u příležitosti zasedání
předsednictva COSAC
Fotogalerie
9. 2. - Setkání předsedy Senátu
P. Sobotky s prezidentem
Slovenské republiky
Ivanem Gašparovičem
Fotogalerie
23. 2. - Přátelské setkání
předsedy Senátu P. Sobotky
s významnými hosty FIS
během MS v klasickém lyžování
v Liberci 2009
Fotogalerie
23. 2. - Setkání předsedy
Senátu P. Sobotky s prezidentem
Palestinské národní správy
(Palestinská autonomní území)
Mahmoudem Abbasem
Fotogalerie
24. 2. - Mezinárodní konference
o problémech výuky
novodobých dějin
Fotogalerie
24. 2. - Slavnostní zahájení
výstavy III. odboj
v Československu
Fotogalerie
25. 2. - Pietní akt u příležitosti
pochodu studentů za svobodu
a demokracii na Pražský
hrad dne 25. února 1948
Fotogalerie
3. 3. - Konference na téma
Pohled na pacientské organizace
v ČR
Fotogalerie
3. 3. - Seminář na téma
Důsledky zakotvení listiny
základních práv
v Lisabonské smlouvě EU
Fotogalerie
9. 3. - Přijetí generálního
tajemníka Rady Evropské unie
a vysokého představitele pro
společnou zahraniční
a bezpečnostní politiku
Javiera Solany předsedou Senátu
Přemyslem Sobotkou
Fotogalerie
11. 3. - Kolokvium pořádané
Stálou delegací Parlamentu ČR
do PS ZEU na téma
Vztahy EU - NATO
Fotogalerie
12. 3. - Mezinárodní konference
Deset let od rozšíření NATO -
- Úspěchy, výzvy a vyhlídky
Fotogalerie
24. 3. - Seminář pro pedagogy
Fotogalerie
26. 3. - 5. schůze Senátu
Fotogalerie
31. 3. - Seminář na téma
Finanční gramotnost jako nejlepší
prevence předluženosti občanů
Fotogalerie
1. 4. - Setkání předsedy Senátu
P. Sobotky se členy Rady
Asociace krajů České republiky
Fotogalerie
1. 4. - Přijetí mimořádné
a zplnomocněné velvyslankyně
Egyptské arabské republiky v ČR
Amal Mostafy K. Mourad
místopředsedou Senátu
P. Pithartem
Fotogalerie
3. 4. - Mezinárodní konference -
- Prospects of Widening and
Deepening of the EU under the
Czech Presidency and Further
Fotogalerie
6. 4. - Odborný seminář na téma
Odpovědnost a veřejný zájem
v rozhlasovém a televizním vysílání
(Accountability and Public
Interest in Broadcasting)
Fotogalerie
14. 4. - Seminář na téma
„Hospodářství a životní prostředí České republiky po roce 1989”
Fotogalerie
15. 4. - Mezinárodní seminář
k významu očkování
Fotogalerie
16. 4. - Seminář na téma
Kontrola dělby pravomocí v EU
a její perspektivy
Fotogalerie
30. 4. - Seminář - Budoucnost
kulturní krajiny v České republice
Fotogalerie
5. 5. - Konference - Ženy
ve veřejném životě
Fotogalerie
5. 5. - Přijetí velvyslance
Peruánské republiky v ČR
J. E. pana Alberta Efraín Salas
Barahony předsedou VZOB
J. Dienstbierem
Fotogalerie
5. 5. - Přijetí zastupitele
Tchajpejské hospodářské
a kulturní kanceláře pana
Chih-Kung Liu předsedou VEU
L. Sefzigem
Fotogalerie
7. 5. - 6. schůze Senátu
Fotogalerie
18. 5. - Světový den
Červeného kříže
Fotogalerie
26. 5. - 9. ročník udílení cen
Společnosti pro vědu a umění
Praha
Fotogalerie
27. 5. - Seminář Vědní politika
a věda v praxi
Fotogalerie
28. 5. - 7. schůze Senátu
Fotogalerie
2. 6. - Slavnostní
zahájení výstavy
Příroda v České republice
Fotogalerie
4. 6. - Přijetí mimořádného
a zplnomocněného velvyslance
Ruské federace v ČR Alexeye
Leonidoviche Fedotova
předsedou Senátu P. Sobotkou
Fotogalerie
5. 6. - Konference žákovských
a studentských týmů -
- Projekt Občan 2009
Fotogalerie
16. 6. - Vzpomínkový seminář
„Václav Benda křesťan v politice”
u příležitosti 10. výročí úmrtí
pana Václava Bendy
Fotogalerie
18. 6. - 8. schůze Senátu -
- ministr financí E. Janota
Fotogalerie
18. 6. - Rozlosování fotbalového
turnaje národnostních menšin
o pohár místopředsedy Senátu
Fotogalerie
18. 6. - Slavnostní vyhlášení
výsledků soutěže
Nejkrásnější nádraží ČR
Fotogalerie
24. 6. - Slavnostní vyhlášení
titulů EKOŠKOLA
Fotogalerie
02. 07. - V rámci Kulturního léta ve Valdštejnské zahradě vystoupil Smíšený pěvecký sboru SUŠIL z Rousínova
Fotogalerie
09. 07. - Recitál Lenky Filipové - akce Kulturního léta ve Valdštejnské zahradě
Fotogalerie
14. 07. - Veřejné slyšení Financování medií veřejné služby
Fotogalerie
15. 07. - 14. schůze Výboru pro záležitosti Evropské unie
Fotogalerie
15. 07. - Vernisáž výstavy Česká republika na starých pohlednicích
Fotogalerie
16. 07. - Slavnostní zahájení RETRO PRAGUE 2009
Fotogalerie
16. 07. - V rámci Kulturního léta ve Valdštejnské zahradě vystoupili Slovácké krůžky Charvatčané a Poštorané z Břeclavi
Fotogalerie
22. 07. - 9. schůze Senátu
Fotogalerie
12. 08. - Beseda s účastníky Kurzu českého jazyka pro krajany trvale žijící v zahraničí
Fotogalerie
13. 08. - Slovácký soubor Radovan Napajedla pod vedením p. Jitky Šohajkové - akce Kulturního léta ve Valdštejnské zahradě
Fotogalerie
18. 08. - Jednání pracovní skupiny pro euroregionální spolupráci Česko-polské mezivládní komise pro přeshraniční spolupráci
Fotogalerie
20. 08. - Dětský folklorní soubor Děcka z Kunovic a CM Pramének ZUŠ z Uh. Ostrohu
Fotogalerie
25. 08. - Přijetí velvyslance Státu Izrael Yaakova Levyho a zástupce řed. Odboru pro multilaterální evrop. inst. MZV Státu Izrael Boaze Rodkina mpř. Senátu P. Pithartem
Fotogalerie
25. 08. - Setkání senátora J. Hálka s paraplegiky z Olomouce a okolí
Fotogalerie
27. 08. - V rámci Kulturního léta ve Valdštejnské zahradě vystoupila kapela Svítání
Fotogalerie
31. 08. - Mezinárodní hudební festival Dvořákova Praha 2009 - komorní koncert TOKYO STRING QUARTET s českým klarinetistou Karlem Dohnalem
Fotogalerie
03. 09. - Dětský a mládežnický sbor Jizerka Semily pod vedením paní Miroslavy Vrbenské - Kulturní léto ve Valdštejnské zahradě
Fotogalerie
08. 09. - Mezinárodní konference „Výchova,vzdělávání a zařazení romských dětí a mládeže do společnosti“
Fotogalerie
09. 10. - 10. schůze Senátu
Fotogalerie
10. 09. - V rámci Kulturního léta ve Valdštejnské zahradě vystoupil Smíšený pěvecký sbor Boleslav z Mladé Boleslavi
Fotogalerie
14. 09. - Přijetí mpř. vlády Ruské federace Alexandra Dmitrijeviče Žukova předsedou Senátu P. Sobotkou
Fotogalerie
17. 09. - Vernisáž výstavy Z historie české dopravy
Fotogalerie
18. 09. - Přijetí předsedy vlády České republiky Jana Fischera předsedou Senátu P. Sobotkou
Fotogalerie
22. 09. - Seminář na téma „Jak se žije seniorům v ČR”
Fotogalerie
05. 10. - 12. schůze Senátu
Fotogalerie
05. 10. - Přijetí velvyslance Spolkové republiky Německo v ČR Johannese Haindla př. VZOB J. Dienstbierem
Fotogalerie
07. 10. - 11. schůze Senátu
Fotogalerie
07. 10. - Přijetí velvyslance Kyperské republiky v ČR Phaedona Anastasiou př. Senátu P. Sobotkou
Fotogalerie
08. 10. - Přijetí ministryně pro záležitosti Evropské unie Švédska Cecilie Malmström senátorem Jiřím Oberfalzerem
Fotogalerie
09. 10. - Pracovní jednání předsedy Senátu P. Sobotky s předsedou Evropského parlamentu Jerzy Buzkem
Fotogalerie
13. 10. - Seminář pro pedagogy
Fotogalerie
13. 10. - Konference Otázka české vzdělanosti v Evropě
Fotogalerie
06. 11. - Přijetí mimořádné a zplnomocněné velvyslankyně Egyptské arabské republiky v ČR Amal Mostafy K. Mourad 1. mpř. Senátu A. Gajdůškovou
Fotogalerie
12. 11. - Slavnostní vyhlášení soutěže „Město stromů”
Fotogalerie
16. 11. - Přijetí předsedů Parlamentů evropských postkomunistických zemí „Cesta z okovů”
Fotogalerie
16. 11. - Vernisáž výstavy „Cesta z okovů” pořádaná předsedou Senátu P. Sobotkou
Fotogalerie
17. 11. - Konference předsedů Parlamentů evropských postkomunistických zemí „Cesta z okovů“
Fotogalerie
24. 11. - Seminář Financování a kontrola sociálních služeb
Fotogalerie
24. 11. - Veřejné slyšení VVVK na téma „Školský zákon”
Fotogalerie
25. 11. - Pracovní setkání mpř. P. Trpáka a mpř. A. Venhodové s mpř. vlády a ministrem pro integraci do EU Makedonské rep. Vaskem Naumovskim
Fotogalerie
1. 12. - Veřejné slyšení VVVK
na téma Vzděláváním proti krizi
Fotogalerie
2. 12. - Panelová diskuse pod
názvem Seznam se bezpečně
Fotogalerie
4. 12. - Vyhlášení soutěže
Cena Inovace roku 2009
Fotogalerie
7. 12. - Adventní zpívání
ve Valdštejnské zahradě
Fotogalerie
8. 12. - Setkání vítězů soutěže
Vesnice roku 2009
Fotogalerie
9. 12. - Přijetí delegace
pracovníků ministerstva práce
a sociálních věcí Arménie
předsedkyní VZSP A. Palečkovou
Fotogalerie
10. 12. - 14. schůze Senátu
Fotogalerie
10. 12. - Slavnostní vyhlášení
evropské ceny Innovating Minds
- Czech Awards for Young
Europeans

Po kliknutí myší na kterýkoli z obrázků se tento zvětší.