Fotogalerie 2008

Fotogalerie
16. 1. - 11. schůze Senátu
Fotogalerie
17. 1. - Setkání členů VZOB
s ředitelem Agentury
protiraketové obrany USA
gen. H. Oberingem
Fotogalerie
17. 1. - Vernisáž výstavy Nové exponáty k výstavě „Albrecht z Valdštejna a jeho doba”
Fotogalerie
22. 1. - Veřejné slyšení VVVK:
„Rovnost příležitostí můžů a žen
- přirozený vývoj
nebo sociální konstrukce?”
Fotogalerie
23. 1. - Tradiční novoroční
setkání předsedy Senátu
s diplomatickým sborem
Fotogalerie
25. 1. - Slavnostní shromáždění
u příležitosti Dne památky obětí
holocaustu a předcházení
zločinům proti lidskosti
Fotogalerie
29. 1. - Otevřené zasedání
senátorského klubu ČSSD
za přítomnosti
prezidentských kandidátů
V. Klause a J. Švejnara
Fotogalerie
30. 1. - Přijetí velvyslance
Francie Charlese Friese
1. mpř. Senátu
Petrem Pithartem
Fotogalerie
4. 2. - Přijetí velvyslance
Spojených států mexických
José Luis Bernala Rodrígueze
předsedou VZOB R. Sequensem
Fotogalerie
8. 2. - Volba prezidenta ČR
během společné schůze
obou komor Parlamentu
Fotogalerie
13. 2. - Přijetí sto tisícího
návštěvníka výstavy Albrecht
z Valdštejna a jeho doba
předsedou Senátu
Přemyslem Sobotkou
Fotogalerie
19. 2. - Přijetí spolupředsedy
Helsinského výboru
Spojených států amerických
pana Bena Cardina
předsedou Senátu
Přemyslem Sobotkou
Fotogalerie
19. 2. - Veřejné slyšení -
- Plánované legislativní změny
by měly přispět ke
zrychlení trestního řízení
Fotogalerie
25. 2. - Pietní shromáždění,
které připomnělo 60. výročí
pochodu studentů za svobodu
a demokracii na Pražský hrad,
dne 25. února 1948
Fotogalerie
26. 2. - Mezinárodní konference
„Totalitní režimy - příčiny vzniku
a jejich následky”
Fotogalerie
27. 2. - Setkání starostek se
senátorkou Václavou Domšovou
Fotogalerie
7. 3. - Slib Václava Klause
během slavnostní inagurace na
společné schůzi
Parlamentu ČR
Fotogalerie
13. 3. - Přijetí předsedy Výboru
pro lidská práva národnosti
a postavení žen Národní rady
Slovenské republiky Nagy László
1. mpř Senátu P. Pithartem
Fotogalerie
13. 3. - Stěhování bronzové
sochy Neptuna na původní
místo ve Valdštejnské zahradě
z výstavy ve
Valdštejnské jízdárně
Fotogalerie
18. 3. - Odborný seminář
„Klimatické změny a jejich dopad
na některé oblasti
České republiky”
Fotogalerie
19. 3. - 12. schůze Senátu
Fotogalerie
19. 3. - Přijetí předsedy vlády
Litevské republiky Gediminase
Kirkilase předsedou Senátu
Přemyslem Sobotkou
Fotogalerie
18. 3. - Seminář „Význam
akreditací pro státní správu
a samosprávu”
Fotogalerie
18. 3. - Vernisáž výstavy -
- Ruku v ruce
Fotogalerie
1. 4. - Otevření Trčkovské galerie za účasti předsedy Senátu P. Sobotky, ministra kultury a senátora V. Jehličky a vedoucího Kanceláře Senátu F. Jakuba
Fotogalerie
1. 4. - Přijetí velvyslance Gruzie Vladimira Chipashvila předsedkyní VZSP Alenou Palečkovou
Fotogalerie
3. 4. - Přijetí mimořádného a zplnomocněného velvyslance Ruské federace v ČR Alexeye Leonidoviche Fedotova předsedou Senátu Přemyslem Sobotkou
Fotogalerie
9. 4. - Veřejné slyšení VZSP - Nekalé obchodní praktiky poskytovatelů úvěrů, snadná cesta k majetku dlužníka
Fotogalerie
15. 4. - Předseda Senátu PČR Přemysl Sobotka přebírá ocenění za kvalitní komunikaci Senátu s veřejností
Fotogalerie
25. 4. - Přijetí generálního tajemníka OECD Angela Gurríi předsedou Senátu Přemyslem Sobotkou
Fotogalerie
29. 4. - Vernisáž výstavy ve Valdštejnské jízdárně - Čínská tuš 20. století
Fotogalerie
30. 4. - Odborná diskuse "Lisabonská smlouva - její ratifikace a implementace"
Fotogalerie
12. 5. - Slavnostní setkání - Oslavy světového dne Červeného kříže
Fotogalerie
13. 5. - Setkání předsedy VEU L. Sefziga s ministryní pro evropské otázky Bulharské republiky Gerganou Grančarovou spolu s členkou VEU J. Juřenčákovou
Fotogalerie
14. 5. - Seminář Herní zákon a nová média
Fotogalerie
20. 5. - Konference - Budoucnost jaderných zdrojů v České republice
Fotogalerie
22. 5. - Diskusní setkání s předsedou Evropské komise José Manuelem Barrosem na téma „Role národních parlamentů po Lisabonu“ pořádané předsedou Senátu P. Sobotkou
Fotogalerie
27. 5. - Česko-francouzské kolokvium Evropské vize
Fotogalerie
29. 5. - Návštěva českých krajanů z Banátu (Srbsko) v Senátu
Fotogalerie
6. 6. - 14. schůze Senátu
Fotogalerie
11. 6. - Setkání předsedy Senátu P. Sobotky se zahraničními novináři akreditovanými v České republice
Fotogalerie
16. 6. - Jednání předsedů vlád zemí Visegrádské skupiny
Fotogalerie
16. 6. - Tisková konference
k zasedání předsedů vlád zemí Visegrádské skupiny
Fotogalerie
16. 6. - Setkání předsedy Senátu Přemysla Sobotky s premiérem ČR Mirkem Topolánkem a prezidentem Francouzské republiky Nicolasem Sarkozym
Fotogalerie
17. 6. - Zahájení Mezinárodního hudebního festivalu Devět bran
Fotogalerie
19. 6. - Přijetí mimořádného
a zplnomocněného velvyslance Státu Izrael v ČR Yaakova Levyho 1. místopředsedou Senátu P. Pithartem
Fotogalerie
24. 6. - Setkání u příležitosti představení projektu 40 let po okupaci
Fotogalerie
24. 6. - Senátor Jiří Stříteský zahajuje vystoupení smíšeného komorního sboru Continuo
Fotogalerie
1. 7. - Přijetí místopředsedkyně
Parlamentu a předsedkyně
Právního výboru Parlamentu
Lotyšské republiky Vinety
Muižniece předsedou Senátu
Přemyslem Sobotkou
Fotogalerie
1. 7. - Seminář na téma
Voda v krajině pořadaný
Stálou komisí pro rozvoj venkova
Fotogalerie
3. 7. - Vernisáž výstavy Dr. Emil
Holub po 116 letech opět v Praze
aneb z Holic do země
Mašukulumbů
Fotogalerie
6. 7. - 15. schůze Senátu
Fotogalerie
15. 7. - Seminář na téma
Nakládání s odpady v obcích
a městech ČR
Fotogalerie
16. 7. - Setkání s Českým
olympijským týmem před
odjezdem na Hry XXIX.
olympiády v Pekingu
Fotogalerie
22. 7. - Prezentace kopie
Mnichovské dohody
v Senátu PČR
Fotogalerie
31. 7. - V rámci Kulturního léta
vystoupil sbor
Studio Cantus Slunko Třebíč
Fotogalerie
4. 8. - Slavnostní zahájení
výstavy Když nám je těch
dvacet let
Fotogalerie
6. 8. - Přijetí předsedy Výboru
mezinárodních vztahů, obrany
a bezpečnosti Senátu Parlamentu
Kazašské republiky Kuanyše
Sultanoviče Sultanova předsedou
Senátu Přemyslem Sobotkou
Fotogalerie
14. 8. - Návštěvníci Kulturního
léta ve Valdštejnské zahradě
Fotogalerie
20. 8. - Mezinárodní konference
40 let po okupaci
Fotogalerie
20. 8. - Ruská disidentka,
básnířka Natalija Gorbaněvská
na Mezinárodní konferenci
40 let po okupaci
Fotogalerie
20. 8. - Přijetí vystupujících na
mezinárodní konferenci - 40 let
po okupaci - předsedou Senátu
Přemyslem Sobotkou
Fotogalerie
20. 8. - Setkání s občany
a vernisáž výstavy
dobových fotografií
a dokumentů ze srpna 1968
Fotogalerie
26. 8. - Tisková konference
senátora J. Žáka k vývoji
nehodovosti na českých silnicích
Fotogalerie
8. 9. - Křest knihy -
- Tobrucký deník
Fotogalerie
8. 9. - Přijetí státního ministra
pro vnější vztahy Indické
republiky Anand Sharma
předsedou Senátu
Fotogalerie
18. 9. - 18. schůze Senátu
Fotogalerie
18. 9. - Zahájení 2. krajanského
folklorního festivalu
Fotogalerie
20. 9. - Přátelské setkání
s medailisty Českého
paralympijského týmu
Fotogalerie
24. 9. - Slavnostní zahájení
výstavy Dřevořezba
Fotogalerie
26. 9. - Středoevropský summit
předsedů Parlamentů
Fotogalerie
29. 9. - Vystavení originálu
Pittsburské smlouvy
Fotogalerie
2. 10. - Přijetí předsedy Výboru
pro EU Sněmovny lordů
Spojeného království
Velké Británie a Severního Irska
Lorda Juliana Grenfella
Fotogalerie
6. 10. - Slavnostní přijetí
mezinárodní štafety World
Harmony Run místopředsedou
Senátu J. Liškou
Fotogalerie
13. 10. - X. Evropská
meziparlamentní kosmická
konference
Fotogalerie
14. 10. - Zahájení výstavy
Rozkvetlé půlstoletí
Flora Olomouc 1958 - 2008
Fotogalerie
15. 10. - Slavnostní slib
nových architektů do
České komory architektů
Fotogalerie
23. 10. - Konference „Konkurenceschopná Evropa
bez bariér”
Fotogalerie
23. 10. - Vyhodnocení soutěže
Učeň roku 2008
Fotogalerie
28. 10. - Den otevřených dveří
Fotogalerie
3. 11. - Setkání místopředsedy
Senátu P. Pitharta s předsedou
Zahraničního výboru
Sejmu Polské republiky
Krzysztofem Liskou
Fotogalerie
4. 11. - Veřejné slyšení na téma
Člověk a společnost
Fotogalerie
4. 11. - Konference Vyhlídky
křesťanské demokracie v ČR
Fotogalerie
4. 11. - Zahájení výstavy
Z kraje pod Pálavou
Fotogalerie
5. 11. - Přijetí velvyslance
Maďarské republiky v ČR
László Szöke předsedou VEU
L. Sefzigem
Fotogalerie
12. 11. - Předávání osvědčení
o zvolení novým senátorům
Fotogalerie
12. 11. - Seminář na téma
České a moravské vinařství,
jeho současnost a budoucnost
Fotogalerie
26. 11. - První schůze Senátu
v 7. funkčním období
Fotogalerie
2. 12. - 15. ročník mezinárodního
sympozia INOVACE 2008
Fotogalerie
2. 12. - Setkání vítězů soutěže
Vesnice roku 2008
Fotogalerie
2. 12. - Vernisáž
Vánoční výstavy
Fotogalerie
4. 12. - Adventní zpívání
ve Valdštejnské zahradě
Fotogalerie
5. 12. - Setkání představitelů
obou komor Parlamentu ČR
s delegací Konference předsedů
Evropského parlamentu vedenou
Hans-Gert Pötteringem,
předsedou Evropského
parlamentu
Fotogalerie
11. 12. - 2. schůze Senátu
Fotogalerie
11. 12. - Vernisáž výstavy
Tance a slavnosti 16.–18. století
ve Valdštejnské jízdárně
Fotogalerie
18. 12. - Slavnostní setkání
k výročí ustavující schůze Senátu

Po kliknutí myší na kterýkoli z obrázků se tento zvětší.