Fotogalerie 2007

Fotogalerie
5.1. - Přijetí mimořádného
a zplnomocněného velvyslance
Francouzské republiky v ČR
Charlese Friese
předsedou Senátu
Přemyslem Sobotkou
Fotogalerie
11.1. - Novoroční setkání
senátorek a senátorů
se zástupci sdělovacích
prostředků pořádané
předsedou Senátu
Přemyslem Sobotkou
Fotogalerie
16.1. - Seminář Uznávání
výsledků neformálního
vzdělávání a informálního
učení v sítích škol
poskytující služby pro
dospělé - projekt UNIV
Fotogalerie
24.1. - Tradiční novoroční
setkání senátorů
s diplomatickým sborem
Fotogalerie
25.1. - Konference 10 let
Česko-německé deklarace
- milník pro dobré
sousedství v Evropě
Fotogalerie
26.1. - Slavnostní shromáždění
u příležitosti Dne památky
obětí holocaustu
a předcházení zločinům
proti lidskosti
Fotogalerie
26.1. - TK ke Konference
Postavení obcí a krajů
ve smíšeném modelu
veřejné správy
Fotogalerie
30.1. - Slavnostní
shromáždění u příležitosti
Dne památky obětí
holocaustu a předcházení
zločinům proti lidskosti
Fotogalerie
7.2. - 3. schůze Senátu
Fotogalerie
7.2. - 3. schůze Senátu
(Alena Palečková,
Tomáš Julínek)
Fotogalerie
8.2. - Setkání předsedy Senátu
s předsedkyní Parlamentu
Albánské republiky
Jozefinou Topalli Çoba
Fotogalerie
9.2. - Premiér Mirek Topolánek
a 1. místopředseda Senátu
Petr Pithart
na konferenci o EU
Fotogalerie
9.2. - Konference
Jak dál v EU
a pozice České republiky
Fotogalerie
19.2. - Slavnostní zasedání
Konfederace politických vězňů
ČR a zahraničních hostů
u příležitosti festivalu
MENE TEKEL
Fotogalerie
19.2. - Slavnostní zasedání
Konfederace politických vězňů
ČR a zahraničních hostů
u příležitosti festivalu
MENE TEKEL
Fotogalerie
20.2. - Přijetí mimořádného
a zplnomocněného velvyslance
Jemenu v České republice
Ahmeda Salem Al Jabali
předsedou Senátu
Přemyslem Sobotkou
Fotogalerie
8.3. - 4. schůze Senátu
Fotogalerie
8.3. - 4. schůze Senátu
Fotogalerie
8.3. - Přijetí mimořádné
a zplnomocněné velvyslankyně
Spojeného království Velké
Británie a Severního Irska
v ČR slečny Lindy Duffield
předsedou VZOB
Richardem Sequensem
Fotogalerie
13.3. - Přijetí mimořádného
a zplnomocněného velvyslance
Korejské lidově demokratické
republiky v ČR Pyong Gap Ri
1. místopředsedou Senátu
Petrem Pithartem
Fotogalerie
20.3. - Mezinárodní konference
50 let od Římských smluv:
úspěchy a výzvy
pro Evropskou unii
Fotogalerie
20.3. - Mezinárodní konference
50 let od Římských smluv:
úspěchy a výzvy
pro Evropskou unii
Fotogalerie
20.3. - Mezinárodní konference
50 let od Římských smluv:
úspěchy a výzvy
pro Evropskou unii
Fotogalerie
29.3. - Přijetí zastupitele
Tajpejské ekonomické
a kulturní kanceláře
v Praze Ssu-Tsun Shena
předsedou VZOB
Richardem Sequensem
Fotogalerie
3.4. - Tisková konference:
Potřebuje Evropa
bezpečnostní politiku
Fotogalerie
10.4. - Veřejné slyšení:
Restituce církevního majetku
Fotogalerie
10.4. - Veřejné slyšení:
Restituce církevního majetku
Fotogalerie
12.4. - 5. schůze Senátu
Fotogalerie
12.4. - Premiér Mirek Topolánek
na 5. schůzi Senátu
Fotogalerie
13.4. - Prezident Václav Klaus
na 5. schůzi Senátu PČR
Fotogalerie
18.4. - 8. setkání předsedů
parlamentů Regionálního
partnerství pořádané
předsedou Senátu
Přemyslem Sobotkou
Fotogalerie
19.4. - 5. schůze Senátu
Fotogalerie
15.5. - Přijetí předsedy
vlády Italské republiky
Romana Prodiho
předsedou Senátu
Přemyslem Sobotkou
Fotogalerie
16.5. - Prezentace výstavy
Albrecht z Valdštejna
a jeho doba
pořádaná předsedou Senátu
Přemyslem Sobotkou
Fotogalerie
16.5. - Přátelské setkání
s účastníky 6. ročníku
Mezinárodní konference
Evropské fórum vědy
a techniky Praha
pořádané předsedou Senátu
Přemyslem Sobotkou
Fotogalerie
17.5. - Setkání předsedy Senátu
Přemysla Sobotky
s partnery výstavy
Albrecht z Valdštejna
a jeho doba
Fotogalerie
21.5. - Tisková konference
senátorky J. Juřenčákové
Rozpočtové určení daní
Fotogalerie
22.5. - Slavnostní podpis
generálmajora
Attanopa Sirisaka během
setkání místopředsedy
VZOB Josefa Zosera
s představiteli THAILAND
NATIONAL DEFENCE COLLEGE
v čele s generálmajorem
Attanopem Sirisakem
Fotogalerie
24.5. - 10. veřejné slyšení
Senátu na téma:
Reálná rizika kůrovcové
kalamity po orkánu Kyrill
v Národním parku Šumava
Fotogalerie
24. 5. - Vernisáž výstavy
Zrzavého
ve Valdštejnské jízdárně
Fotogalerie
6.–8.6. - 6. schůze Senátu
Fotogalerie
12.6. - Slavnostní zahájení
8. ročníku Mezinárodního
hudebního festivalu
česko-německo-židovské kultury
9bran
Fotogalerie
12.6. - Festival 9bran - Český
národní symfonický orchestr
(dirigent Libor Pešek)
Fotogalerie
13.6. - Přátelské setkání
předsedy Senátu Přemysla
Sobotky s Joaquinem F. Blayem,
členem Rady pro zahraniční
vysílání USA (BBG) u příležitosti
výročního zasedání BBG v Praze
Fotogalerie
16.6. - Vítězové 9. ročníku
turnaje národnostních menšin
v malé kopané o pohár
místopředsedy Senátu
Fotogalerie
19.6. - 11. veřejné slyšení
Senátu: Závěry jarní Evropské
rady a jejich vliv
na energetickou politiku ČR
Fotogalerie
21.6. - Zahájení Kulturního léta
Královéhradeckým dětským
sborem Jitro
Fotogalerie
27.6. - Konference Podpora
rovných příležitostí při podnikání
žen v České republice -
- zkušenosti a vzpomínka
na F. F. Plamínkovou
Fotogalerie
10.7. – Česko-rakouská
parlamentní pracovní skupina
k problematice JETE za účasti
expertů ČR a Rakouska
Fotogalerie
11.7. - Seminář Odpovědi
na otázky Zelené knihy:
Evropský výzkumný prostor
Fotogalerie
12.7. – Veteráni na I. nádvoří
Valdštejnského paláce -
- Retro Prague 2007
Fotogalerie
17.7. - Vernisáž výstavy
Valdštejnská města - Frýdlant,
Cheb a Jičín u příležitosti
Roku Albrechta z Valdštejna –
- předseda Senátu
se starosty měst
Fotogalerie
18.7. - Přijetí chargé d`affaires
Čínské lidové republiky v ČR
Tao Wenxue místopředsedou
Senátu Jiřím Rakušanem
Fotogalerie
19.7. – 7. schůze Senátu
Fotogalerie
26.7. – Kulturní léto v Senátu –
- Sólistka skupiny Big band Bonit
Fotogalerie
26.7. – Jednání předsedy Senátu
Přemysla Sobotky
s prezidentem Václavem Klausem
Fotogalerie
2.8. - Kulturní léto
- soubor Svítání
Fotogalerie
7.8. - Přijetí velvyslankyně
Jihoafrické republiky v ČR
Nomsa Qhamkile Dube
místopředsedou Jiřím Šnebergerem
Fotogalerie
8.8. - Přijetí velvyslance
Pakistánské islámské republiky
Athara Mahmooda
předsedou Senátu
Přemyslem Sobotkou
Fotogalerie
8.8. - Tisková konference
senátorky Jany Juřenčákové
- Daňová diskriminace obcí
Fotogalerie
8.8. - Přijetí velvyslance
Egyptské arabské republiky
Mohameda Moustafa Kamala
předsedou Senátu
Přemyslem Sobotkou
Fotogalerie
10.8. - Stálá komise Senátu
pro sdělovací prostředky
- tisková konference
Fotogalerie
28.8. - Přijetí delegace
Sněmovny reprezentantů
Kongresu Spojených států
amerických 1. místopředsedou
Senátu Petrem Pithartem
Fotogalerie
30.8. - Setkání místopředsedy
Senátu Jiřího Lišky s manželkou
předchozího prezidenta
Uruguayské východní republiky
Mercedes Menafra de Batllese
Fotogalerie
6.9. - Setkání s mediálními
partnery výstavy
Albrecht z Valdštejna
Fotogalerie
13.9. - Tisková konference
k soutěži Vesnice roku 2007
Fotogalerie
16.9. - Big Band Felixe Slováčka
na Přátelském setkání s občany
pořádaném u příležitosti konce
Kulturního léta v Senátu
Fotogalerie
19.9. - 8. schůze Senátu
Fotogalerie
19.9. - Předseda Senátu
Přemysl Sobotka na konferenci
Transparency and Ethics Conference Proposed Agenda
Fotogalerie
19.9. - Vlastimil Nečas
a Mirek Topolánek
na 8. schůzi Senátu
Fotogalerie
23.9. - Ritornello
- barokní opera v Hlavním sále
v rámci Roku
Albrechta z Valdštejna
Fotogalerie
26.9. - Konference
Přímá volba prezidenta
Fotogalerie
4.10. - Setkání evropských
funkcionářů judo
Fotogalerie
9.10. - Tisková konference
senátora J. Novotného
na téma Zneužívání dotací
z ministerstva pro místní
rozvoj ČR
Fotogalerie
16.10. - Setkání předsedy
Senátu P. Sobotky
s Její královskou Výsostí
princeznou Annou
Fotogalerie
18.10. - Odborný seminář
Euro versus koruna
- kdy je optimální přijmout eur
Fotogalerie
18.10. - Tisková konference
sen. J. Juřenčákové na téma
Výzkum veřejného mínění
o olympiádě
Fotogalerie
30.10. - Přijetí vítězů ceny
kvality v sociální péči
za rok 2007
Fotogalerie
31.10. - Tisková konference
senátora Karla Schwarzenberga
Fotogalerie
31.10. - 9. schůze Senátu
Fotogalerie
6.11. - Přijetí gubernátorky
Sankt Petěrburgu (Ruská
federace) Valentiny I. Matvijenko
předsedou Senátu P. Sobotkou
Fotogalerie
6.11. - Slavnostní zahájení
1. krajanského folklorního
festivalu
Fotogalerie
7.11. - Návštěva
prezidentského kandidáta
Jana Švejnara v otevřeném
jednání Senátorského klubu
ČSSD
Fotogalerie
7.11. - Nejlepší odborná
lékařská knižní publikace
Fotogalerie
8.11. - Tisková konference
Edukativní program k výstavě
Valdštejn a jeho doba
Fotogalerie
14.11. - TK Albrecht
z Valdštejna a jeho doba
Fotogalerie
21.11. - Přijetí předsedy Rady
ministrů Bosny a Hercegoviny
Nikoly Špiriće
př. Senátu P. Sobotkou
Fotogalerie
27.11. - Seminář: Problematika
čištění odpadních vod
Fotogalerie
3.12. - Zahájení výstavy plakátů
z mezinárodní výtvarné soutěže
Evropská identita - pohled
z Balkánu
Fotogalerie
4.12. - Konference Hledání
optimálního modelu správy
soudnictví pro Českou republiku
Fotogalerie
4.12. - Přijetí prezidentky
Francouzské akademie paní
d´Encausse 1. místopředsedou
Senátu P. Pithartem
Fotogalerie
4.12. - Setkání předsedy VZOB
R. Sequense s předsedou Výboru
pro zahraniční věci
Sejmu Litevské republiky
Justinasem Karosasem
Fotogalerie
6.12. - 10. schůze Senátu
Fotogalerie
11.12. - Přijetí poslance dumy
Západokazachstánské oblasti
místopředsedou Senátu J. Liškou
Fotogalerie
11.12. - Setkání členů VHZD
s J.E. Fedotovem,
velvyslancem Ruské federace
a skupinou českých podnikatelů
a zástupci Komory pro
hospodářské styky se SNS
Fotogalerie
14.12. - Setkání předsedy
Senátu P. Sobotky s předsedou
Dolní komory (Dáil) Parlamentu
Irska Johnem O´Donoghuem

Po kliknutí myší na kterýkoli z obrázků se tento zvětší.