Fotogalerie 2002

Fotogalerie
21.3. - Předseda Evropského
parlamentu P. Cox
na schůzi Senátu
Fotogalerie
3.7. - Neformální setkání
senátorů s Jeho svatostí
Dalajlamou
Fotogalerie
3.7. - Neformální setkání
senátorů s Jeho svatostí
Dalajlamou
Fotogalerie
3.7. - Neformální setkání
senátorů s Jeho svatostí
Dalajlamou
Fotogalerie
srpen - Senát v době
záplav
Fotogalerie
27.8. - Tradiční setkání
senátorů s účastníky
Porady vedoucích
zast. úřadů ČR
Fotogalerie
27.8. - Tradiční setkání
senátorů s účastníky
Porady vedoucích
zast. úřadů ČR
Fotogalerie
27.8. - Tradiční setkání
senátorů s účastníky
Porady vedoucích
zast. úřadů ČR
Fotogalerie
10.9. - Převzetí humanitární
zásilky ze Švédska
pro potřeby Prahy 8
předsedou Senátu
P. Pithatem
Fotogalerie
10.9. - Převzetí humanitární
zásilky ze Švédska
pro potřeby Prahy 8
předsedou Senátu
P. Pithatem
Fotogalerie
11.9. - Setkání předsedy
Senátu P. Pitharta
se zástupci nevládních
organizací Korejské
republiky
Fotogalerie
13.9. - Setkání VKS s VK
EP J. Priestleym
Fotogalerie
30.10. - Seminář Udržitelný rozvoj
integrace živ. prostředí
v rámci fondů Společenství
Fotogalerie
13.11. - Konference 10 let
Ústavy ČR
Fotogalerie
13.11. - Konference 10 let
Ústavy ČR
Fotogalerie
14.11. - Konference Rozdělení
ČSR 1992 - příčiny
a důsledky pro
současnou Evropu
Fotogalerie
14.11. - Konference Rozdělení
ČSR 1992 - příčiny
a důsledky pro
současnou Evropu
Fotogalerie
20.11. - NATO Future
Conference
Fotogalerie
20.11. - NATO Future
Conference
Fotogalerie
20.11. - NATO Future
Conference
Fotogalerie
27.11. - Slavnostní večeře
pořádaná před. Senátu
P. Pithartem pro předsedu
Senátu Francouzské rep.
Ch. Ponceleta
Fotogalerie
27.11. - Slavnostní večeře
pořádaná před. Senátu
P. Pithartem pro předsedu
Senátu Francouzské rep.
Ch. Ponceleta
Fotogalerie
28.11. - Setkání prezidenta
republiky se zástupci
Senátu při příležitosti
uplynutí 1. volebního
období
Fotogalerie
28.11. - Setkání prezidenta
republiky se zástupci
Senátu při příležitosti
uplynutí 1. volebního
období
Fotogalerie
28.11. - Setkání prezidenta
republiky se zástupci
Senátu při příležitosti
uplynutí 1. volebního
období
Fotogalerie
28.11. - Setkání prezidenta
republiky se zástupci
Senátu při příležitosti
uplynutí 1. volebního
období
Fotogalerie
28.11. - Setkání prezidenta
republiky se zástupci
Senátu při příležitosti
uplynutí 1. volebního
období
Fotogalerie
3.12. - Předání osvědčení
o zvolení senátorům
zvoleným v druhém
kole voleb 2002
Fotogalerie
3.12. - Předání osvědčení
o zvolení senátorům
zvoleným v druhém
kole voleb 2002
Fotogalerie
3.12. - Předání osvědčení
o zvolení senátorům
zvoleným v druhém
kole voleb 2002
Fotogalerie
3.12. - Předání osvědčení
o zvolení senátorům
zvoleným v druhém
kole voleb 2002
Fotogalerie
4.12. - Ustavující schůze,
volba předsedy
a místopředsedů
Fotogalerie
4.12. - Ustavující schůze,
volba předsedy
a místopředsedů
Fotogalerie
17.12. - Setkání pracovníků
Červeného kříže
Fotogalerie
17.12. - Setkání pracovníků
Červeného kříže
Fotogalerie
18.12. - Slavnostní koncert
Fotogalerie
18.12. - Slavnostní koncert
Fotogalerie
18.12. - Slavnostní koncert
Fotogalerie
18.12. - Slavnostní shromáždění
k 6. výročí Ustavující
schůze Senátu
Fotogalerie
18.12. - Slavnostní shromáždění
k 6. výročí Ustavující
schůze Senátu
Fotogalerie
18.12. - Slavnostní shromáždění
k 6. výročí Ustavující
schůze Senátu
Fotogalerie
18.12. - Slavnostní shromáždění
k 6. výročí Ustavující
schůze Senátu
Fotogalerie
18.12. - Slavnostní shromáždění
k 6. výročí Ustavující
schůze Senátu
 

Po kliknutí myší na kterýkoli z obrázků se tento zvětší.